Onduidelijkheid over aanbrengen insprekers op Politieke Markt

20 november 2020 09:10

Door Robert Mienstra

ALMERE - Het gebouw Extravert in Buiten wordt zeer waarschijnlijk getransformeerd tot cultuurhuis met een cultureel programma, met bibliotheek, Erfgoedhuis, dansschool, filmzaal, podium en horeca. Dit bleek op de Politieke Markt van afgelopen donderdag. Over het aanbrengen de insprekers van vorige week bij dit onderwerp was opmerkelijke onduidelijkheid.

Kritische kanttekeningen van partijen waren er wel bij de bekostiging van het gebouw dat nog door de gemeente moet worden aangekocht. Volgende week dient een aantal partijen daartoe een aantal moties en amendementen (wijzigingen op de plannen) in. Maar dat de plannen voor een cultuurhuis op een meerderheid in de raad kunnen rekenen, lijkt waarschijnlijk.

Opmerkelijk

Opmerkelijk was dat wethouder Hilde van Garderen (VVD) meldde dat er vorige week onduidelijkheid bij partijen was ontstaan over de insprekers. Die onduidelijkheid bleek niet uit de bespreking maar was ontstaan in de wandelgangen. Het ging om maar liefst zeven insprekers. Er gingen geruchten dat de wethouder deze insprekers geronseld had. "Ik heb al langere tijd contact met hen", zei Van Garderen, "en heb natuurlijk gesprekken met hen gevoerd." Van Garderen zei dat ze de insprekers in de gesprekken had gewezen op hun recht tot inspreken. "Het spijt me als daar onduidelijkheid over is ontstaan", aldus de wethouder.

Cohesie

Met het cultuurhuis wil het college de sociale cohesie in Buiten versterken en werken aan de levendigheid en toekomstbestendigheid van het stadsdeel. Om dit mogelijk te maken wil het college horecaruimte in het pand aankopen en ruimten verbouwen. Ook stelt het college voor om activiteiten te faciliteren en aan te jagen en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Deze uitgaven, met een totale omvang van 2.630.000 euro wil het college betalen uit het Fonds Stedelijke Vernieuwing. Op dit laatste kwam met name van de PVV kritiek. "Uit het Fonds Verstedelijking mag geen vastgoed bekostigd worden."

Wethouder Hilde van Garderen (VVD) had al lang contact met de insprekers. (Foto: Mona Alikah)