Onderzoek naar verbreding A6 Almere Buiten-Oost - Lelystad

27 augustus 2018 11:15

ALMERE - Rijkswaterstaat onderzoekt of de A6 van Almere Buiten-Oost naar Lelystad aangepast moet worden. Bekend is dat op dit tracé de verkeersdrukte toeneemt, vooral tijdens de spitsuren. Het is waarschijnlijk dat de weg verbreed gaat worden, maar nog niet 100% zeker. De organisatie voert op dit moment allerlei studies uit.


De verbreding van de A6 naar 2x3 rijstroken is één van de alternatieven. Op dit moment lijkt de wegcapaciteit te krap waardoor er file ontstaat richting Lelystad. Dat de wegcapaciteit vergroot moet worden staat los van de komst van de luchthaven. Het verkeer groeit zonder de luchthaven al zoveel dat er sowieso wat moet gebeuren. Waarschijnlijk liggen na de zomer van 2019 de plannen ter inzage.

Start 2021

De eventuele wegwerkzaamheden starten naar verwachting medio 2021. Dan kan er sprake zijn van verkeershinder. Tot die tijd werkt Rijkswaterstaat de plannen verder uit. Dat levert geen hinder op voor het verkeer of de omgeving. Ook bekijkt Rijkswaterstaat of en hoe de eventuele verbreding van de snelweg past in de planning van projecten in de omgeving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de diverse belangen in het gebied.
De openstelling van het aangepast tracé zou in 2024 plaats kunnen vinden.

Gerelateerd

Kringloop
Rijbewijs in een dag
X