Onderzoek effectieve en diervriendelijke muskusrattenval

06 april 2011 05:00

ALMERE - Havoleerlingen van Helen Parkhurst zijn gestart met onderzoek effectieve en diervriendelijke muskusrattenval waarvoor dinsdag 29 maart het startschot is gegeven. Vijftig havoleerlingen van Helen Parkhurst Almere gaan de komende weken aan de slag met het bedenken van een dergelijke muskusrattenval voor Waterschap Zuiderzeeland.


Problematiek

Voordat de jonge techneuten in groepjes aan de slag gingen, kregen zij uitgebreide informatie over de problematiek rond het vangen van muskusratten. Op dinsdag 5 april geeft een muskusrattenbestrijder de leerlingen een uitleg over de huidige manier van vangen. Dit doet hij in de omgeving van Almere, zodat de havoleerlingen in praktijk zien wat er allemaal bij komt kijken.
Geen makkie

Het is geen gemakkelijke opdracht die de leerlingen kregen, want de val moet aan een aantal criteria voldoen. De val moet tegen lage kosten gefabriceerd kunnen worden, effectief zijn, geen nadelige gevolgen hebben voor andere dieren en de val moet diervriendelijk zijn. Dit wil zeggen dat de muskusrat zo min mogelijk moet lijden. Eind juni worden alle oplossingen aan het waterschap gepresenteerd, waarna de jury met deskundigen van het waterschap beoordeelt welk groepje de beste oplossing heeft.
Technasiumprogramma

De opdracht maakt deel uit van het Technasiumprogramma op het Helen Parkhurst en valt onder het vak 'Onderzoek & Ontwerpen'. Het Technasium is een onderwijsrichting waarbij leerlingen uitgedaagd worden om bedrijfsmatige problemen op het 'technische' vlak te onderzoeken en op te lossen.