Onderwijsinspectie bezorgd over staat Almeers onderwijs

21 mei 2019 11:33

ALMERE - Almere en Lelystad kennen al een aantal jaren problemen met de onderwijskwaliteit. Het aandeel onvoldoende en zeer zwakke scholen laat in Almere, na een daling tussen 2010 en 2013, vanaf 2014 weer een stijging zien. Dit staat in het rapport 'De staat van het onderwijs' dat de onderwijsinspectie in april opstelde. De onderwijsinspectie wil dat de gemeente zich meer gaat bemoeien met het Almeerse onderwijs.


Onderzoekers vonden in 2012 vooral groeistadfactoren als verklaring voor de achterblijvende onderwijskwaliteit en -resultaten in Almere. De gemeente Almere investeerde tussen 2010 en 2013 fors in de onderwijskwaliteit. Scholen en besturen kregen daar begeleiding bij het duurzaam verbeteren van de kwaliteit. Deze interventies leken tot 2014 effectief, want het aandeel zwakke en zeer zwakke scholen nam gestaag af. De cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat de verbeteringen onvoldoende duurzaam zijn.

Groeistadfactoren?


Op 1september 2017 had Flevoland 5,3 procent onvoldoende en 1,1 procent zeer zwakke scholen. Per 1 januari 2019 gaat het om 5,9 procent onvoldoende en 2,2 procent zeer zwakke scholen. Almere heeft drie zeer zwakke scholen en zeven onvoldoende (inclusief zwakke) scholen, Lelystad telt één zeer zwakke school en vier onvoldoende scholen.
Hoewel de kinderen in Flevoland in minder gunstige omstandigheden opgroeien dan gemiddeld, zijn de steden Almere en Tilburg vergelijkbaar maar kent Tilburg geen onvoldoende scholen. Mogelijk spelen de groeistadfactoren in Almere nog steeds een rol, aangezien de stad gestaag doorgroeit. Een stimulerende en faciliterende rol van de gemeente blijft wenselijk, aldus het rapport.

Gerelateerd