Ombudsman acht klacht Almere DEZE WEEK niet bewezen

25 juni 2018 15:30

Door Donald Esser, hoofdredacteur Rodi Media

ALMERE – Ombudsman Arre Zuurmond acht de klacht van deze krant tegen ex-wethouder Tjeerd Herrema niet bewezen. De klachten zijn volgens de Ombudsman niet bewijsbaar en trekt daarmee de conclusie dat ze ongegrond zijn.

De Ombudsman heeft de klacht van de krant in vier delen gesplitst. Eerst is er het Messenger-bericht met het woord ‘Cymbub’ waar de journalist stelt dat hij (in combinatie met de emoji’s) ‘Cumbub’ bedoelde: spermabellen blazen. De ombudsman erkent dat sprake is van veel toevalligheden, maar dit bewijst nog niet dat sprake is van bewust handelen. Voor wat betreft het eenzijdige telefoongesprek, waarbij de journalist beweert dat de ex-wethouder klaarkwam aan de telefoon, stelt de Ombudsman dat het onwaarschijnlijk is dat de wethouder in 41 seconden aan zijn gerief had kunnen komen. Die tijd zit tussen een eerder (heftig) gesprek dat Herrema met een partijgenoot had gevoerd en het gewraakte telefoongesprek. De  Ombudsman stelt dat het twee werelden zijn: het verhaal van de journalist tegen het verhaal van de wethouder. De Ombudsman gaat mee in de lezing van Herrema dat hij heeft gepoept met de nodige geluiden. 

Rode oortjes
Dat Herrema een dag later reageert met ‘hoop dat je geen rode oortjes hebt gekregen’, hoeft volgens de Ombudsman geen opzet te zijn. Hij begrijpt het perspectief van de journalist, maar ook van de wethouder. Het is voor de Ombudsman geen uitgemaakte zaak dat de ‘rode oortjes’ verwijzen naar de seksuele handeling. Volgens de Ombudsman kan die term ook verwijzen naar een saillant detail uit de fractievergadering.
Naar oordeel van de Ombudsman is ook het derde Messenger-bericht (het katje met de rode wangetjes) dat Herrema naar de journalist zond, na het confronterende gesprek waar ook de burgemeester bij aanwezig was, ‘onzorgvuldig’. Maar ook dat hoeft in zijn ogen geen opzet geweest te zijn. In zijn eindoordeel concludeert de Ombudsman derhalve dat de klacht van Almere DEZE WEEK ongegrond is.

Teleurgesteld
Marcel Beijer, de betreffende journalist, is teleurgesteld over de bevindingen van de Ombudsman. “De Ombudsman heeft de incidenten per stuk geanalyseerd en gesteld dat ze alle vier erg toevallig zijn, maar niet bewijsbaar. Dat maakt de klacht in zijn optiek ongegrond. Maar helaas ziet hij de vier toevalligheden niet in een breder verband. Omdat teveel zaken niet bewezen kunnen worden had hij beter geen oordeel kunnen geven. Persoonlijk ben ik vooral ontdaan dat de Ombudsman het eenzijdige telefoontje niet bewijsbaar acht: het gaat mijns inziens om seksuele intimidatie. Voor mij was hij onmiskenbaar aan het masturberen. Dat is heftig. Ik voel me daarin niet gehoord in mijn klacht en afgewezen als slachtoffer.”

 

Reactie Herrema
Op zijn Facebook-account laat Herrema weten blij te zijn met de bevindingen van de Ombudsman. 'Ik heb met instemming en blijdschap kennis genomen van de vaststellingen en conclusies van de Ombudsman. Hij geeft aan een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek,.

 

Bekijk hier de uitspraak van de Ombudsman