Nog voor de zomer speciale conferentie Woningnood

17 mei 2019 08:55

Door Marcel Beijer
ALMERE – Nog voor de zomer gaat de gemeenteraad een speciale conferentie beleggen waarin snelle oplossingen voor de enorme woningnood in Almere worden besproken. De conferentie wordt buiten de bestaande politieke agenda ingepland. Zoals bekend is de woningmarkt in Almere overspannen. De wachttijd op een huurwoning bedraagt gemiddeld 9,2 jaar en koophuizen onder de 200.000 euro zijn niet meer te vinden.


Het initiatief is een gevolg van de oproep van ex-gedeputeerde Bert Gijsberts. Die stelde in deze krant dat de Almeerse politiek de koppen bij elkaar moest steken om de woningnood aan te pakken en daarbij eigen partijbelangen even opzij te zetten. Aanvankelijk reageerde alleen de Partij voor de Dieren (PvdD) enthousiast op dat idee, maar inmiddels heeft de partij steun gevonden bij voldoende andere fracties. Begin volgende week wordt een datum voor de conferentie geprikt.
“We zijn allemaal doordrongen van de ernstige situatie in Almere”, zegt Jesse Luijendijk van de PvdD. “En eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: de woningnood zo snel mogelijk terugdringen. Door nog voor de zomer een conferentie te organiseren kunnen we als raad vaststellen waar de problemen zitten en oplossingen aandragen.”

Achter de schermen


Aanvankelijk leek er geen meerderheid te vinden voor zo’n conferentie, maar achter de schermen heeft Luijendijk inmiddels voldoende steun, ook van coalitiepartijen. “En eigenlijk was ook wethouder Loes Ypma best positief.”
Raadslid Ruud de Jonge (PvdA) bevestigt de lezing van Luijendijk. “We praten al enige tijd in de raad over de Woonvisie 2040 over de woonsituatie op lange termijn. Dat is een stip aan de horizon. De gevolgen daarvan gaan ver voorbij de reikwijdte van dit college. Maar er moet op korte termijn iets concreets gebeuren. Het is duidelijk dat we meer moeten doen dan nu in de planning staat.”

Korte termijn


Coalitiepartij PvdA is daarom nu enthousiast over de speciale conferentie. De Jonge: “We gaan raadsbreed praten over de mogelijkheden die er zijn om op zeer korte termijn keuzes te maken. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om de woningnood snel aan te pakken. Maar dan moet de raad keuzes maken. Als je bijvoorbeeld kiest voor meer sociale woningbouw, dan gaat dat ten koste van de grondopbrengst. Willen we dat als raad? En zo ja: waar betalen we dat van: spreken we de reserves aan of laten we andere zaken liggen? En zo zijn er nog wel meer opties. We kunnen spelen met de grondprijs om bijvoorbeeld betaalbare koopwoningen te realiseren. Daar moeten gewoon even met zijn allen goed voor gaan zitten.”

Partijbelangen opzij


Zowel Luijendijk als De Jonge benadrukken het advies van ex-gedeputeerde Gijsberts om de partijbelangen tijdens de conferentie opzij te zetten. De Jonge: “Als iedereen zijn stokpaardje blijft berijden komen we nergens. Het gaat om oplossingen, snelle oplossingen.”
Luijendijk is blij dat zijn inspanningen tot de conferentie gaan leiden. “We moeten de data nog prikken, maar het moet absoluut voor de zomer plaatsvinden. Tijdens het zomerreces kunnen die plannen dan worden uitgewerkt en afspraken worden gemaakt met andere partijen, zoals woningbouwverenigingen.”

Gerelateerd