Nieuw provinciebestuur staat voor forse bezuinigingen

06 april 2011 05:00

REGIO - Flevoland is van start gegaan met de fase van coalitievorming. In mijn met het advies van informateur Ed Nijpels gaan VVD, PvdA, CDA en de ChristenUnie, samen 22 zetels, aan de slag om een akkoord te vormen. Dit akkoord, dat de basis vormt voor het provinciaal beleid voor de komende vier jaar, spelen heroriëntatie van de taken van de provincie en bezuinigingen een grote rol.


Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Flevoland staat een forse ombuigingsoperatie te wachten. Na verrekening van een aantal tegenvallers bedraagt het tekort over 2010 2,7 miljoen euro. In het meerjarenperspectief loopt het tekort op naar 10 miljoen euro in 2014. Op dit moment is de toekomstige financiële situatie onzeker, het is nog niet bekend hoe de aanstaande herverdeling van het Provinciefonds voor Flevoland uitpakt.
Om deze financieel onzekere situatie het hoofd te bieden, zijn ambtelijk voorstellen voorbereid waarvan de coalitieonderhandelaars gebruik kunnen maken. De nieuwe coalitie bepaalt of en in welke mate deze voorstellen worden gevolgd. De voorstellen zijn gebundeld in het rapport 'Profielversterkend ombuigen'. Dit geeft antwoord op de vraag hoe de provincie in het meest negatieve scenario een forse bezuiniging van maximaal 25 miljoen euro zou kunnen opvangen. In plaats van ombuigen via de kaasschaafmethode is daarom gekozen voor een aanpak die focus aanbrengt in de taken en ambities van de provincie Flevoland.