Mogelijkheid versterkte gebedsoproep opgenomen in APV

17 juni 2020 11:05

Door Marcel Beijer

ALMERE – De versterkte gebedsoproep die een aantal moskeeën hanteren leidde dinsdagavond tijdens de Politieke Markt opnieuw tot discussie. Aanleiding daarvoor was dat de versterkte oproep wordt opgenomen in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening).

Vooral de ChristenUnie, PVV en VVD zijn daar niet blij mee. "Wij zijn onaangenaam verrast", zei ChristenUnie-voorman Hans van Dijk. " Voor het eerst doet de geluidsversterkte oproep tot gebed zijn intrede in de APV. Wat ons betreft zeer veel stappen te ver. ' Door dit nu zo in de APV op te nemen staat de weg ook voor christelijke kerken vrij om een geluidsversterker oproep tot gebed te doen mits zij zich houden gaan de decibellen en de tijden zoals in de APV nu worden vastgelegd."

Die mening was ook de VVD toegedaan. "Door het in de APV op te nemen krijgt de versterkte gebedsoproep een juridische grondslag.", zei fractievoorzitter Ulysse Elliant. "Een aantal mensen verweet ons, in de discussie die een aantal weken geleden losbarstte, dat de discussie niet relevant was, omdat de versterkte gebedsoproep wettelijk gewoon mogelijk is." Ellian, zelf advocaat, benadrukte dat die wet wel degelijk ruimte voor discussie laat."In artikel 10 staat dat een oproep weliswaar toegestaan is. Maar de wetgever heeft nooit bedoeld om een versterkte gebedsoproep toe te staan."

Gebedsoproep

Voor de ChristenUnie gaat het met name om het woordje 'gebedsoproep'. "Dat is wat anders dan het luiden van kerkklokken", zei fractievoorzitter Hans van Dijk. Als het woord 'gebed' kan worden geschrapt, of tussen aanhalingstekens kan worden geplaatst, heeft de ChristenUnie geen bezwaar tegen deze nieuwe APV.

Een ambtenaar van burgemeester Franc Weerwind stelde dat het 'helaas' niet mogelijk is om een versterkte gebedsoproep te verbieden. De burgemeester schrok van de woorden van ChristenUnie en dat hij het maximale had gedaan om de wet recht aan te doen. "Ik heb uw bezwaren gehoord en ik wil de voorgestelde tekst in de APV handhaven." De burgemeester zegde wel toe dat het woord 'gebedsoproep' wellicht tussen aanhalingstekens geplaatst kan worden.

De ChristenUnie en VVD weten nog niet of deze toezegging voldoende is om dan ook akkoord te gaan met de gewijzigde APV.