Meer woningen met voorrang voor leraren

22 mei 2020 11:25

ALMERE – Het college bekijkt of meer leraren met voorrang een woning aangeboden kan worden. Het is één van de middelen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Het huidige pilotproject, dat in samenwerking met GoedeStede is opgezet, is succesvol gebleken.

GoedeStede stelde vijftien vrije sector huurwoningen beschikbaar waar leraren voorrang op kregen. Momenteel is het merendeel van deze woningen vergeven, zo stelt het college dat zich verder wil beraden hoe tot een meer structurele oplossing voor de huisvesting van leraren kan worden gekomen.

Instroom

Voor het bevorderen van de instroom van leraren zijn gesprekken gevoerd met de decanen uit het voortgezet onderwijs over het bevorderen van instroom bij de PABO. Eind 2019 is een succesvolle banenmarkt georganiseerd waarbij meer dan 100 geïnteresseerden in het onderwijs aanwezig waren. Ook is er, met de schoolbesturen en gemeente Lelystad, op 27 februari een meeloopdag in het onderwijs georganiseerd waar bijna 200 geïnteresseerden op af kwamen. Daarnaast is in maart een traject gestart waarbij MBO-studenten worden voorbereid op instroom naar de lerarenopleiding. Helaas is de uitvoering door de coronacrisis stopgezet. Dit geldt ook voor een speciaal opleidingsprogramma voor getalenteerde statushouders.

Middelen

Ondertussen wordt verder gewerkt aan andere ideeën om het lerarentekort op te lossen. Zo wordt de tool Edu-match, waarmee scholen en professionals bij elkaar worden gebracht, verder ontwikkeld en ligt er een plan klaar om het imago van leraren en onderwijs in Almere te versterken. Ook sluit Almere aan bij de G4-steden waarvoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aparte afspraken maakt voor de bestrijding van het lerarentekort. Almere heeft inmiddels een noodplan opgesteld dat donderdag 28 mei bij minister Arie Slob wordt gepresenteerd.

Zij-instromers

Naast een noodplan voor de G4 en Almere zijn er nog drie andere initiatieven vanuit OCW voor deze grote steden. Ten eerste is er vier jaar lang 670.000 euro voor Almere beschikbaar voor het opleiden van zij-instromers. Dit geld gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen. Ten tweede wordt meer ruimte in de regelgeving gecreëerd via een experiment rondom wettelijke ruimte voor een andere dag- en weekindeling. Ten derde presenteert een speciale werkgroep van de G4 en Almere nog deze maand een advies met oplossingsrichtingen aan minister Slob.

Het idee om ook gepensioneerde leraren weer voor de klas te zetten is al door de schoolbesturen opgepakt. Het idee om een Kenniscentrum op te zetten gaat niet door. Er bleek onvoldoende draagvlak.

Het lerarentekort wordt aangepakt. (Archieffoto: Shutterstock)