Licht economisch herstel Flevoland

16 maart 2011 06:00

ALMERE - Het jaar 2010 laat ten opzichte van 2009 voor Flevoland een licht economisch herstel zien. De werkloosheid is iets afgenomen, het aantal faillissementen is gedaald en het aantal startende bedrijven staat op recordhoogte.


De provincie Flevoland meet op maandelijkse basis de economische ontwikkeling door middel van de zogenaamde economische barometer. Na een behoorlijke stijging van het aantal werklozen in 2009 met 1.000 personen (8 procent) is in 2010 de werkloosheid gedaald met 500 personen (-4 procent). In alle Flevolandse gemeenten, behalve in Zeewolde ( procent) is een daling van de werkloosheid te zien. Vergeleken met Nederland (-6 procent) is de werkloosheid in Flevoland iets minder sterk gedaald.
In Flevoland is 7 procent van de beroepsbevolking werkloos tegenover 6 procent in Nederland. In Lelystad is het werkloosheidspercentage het hoogst met 8 procent en op Urk het laagst met 3 procent. In Flevoland is sprake van een bijzondere situatie, want 48 procent van de werkzame beroepsbevolking werkt buiten de provinciegrenzen. Dus een deel van de werkloosheid 'importeren' wij van buiten de provincie.

Faillissementen

Het aantal faillissementen is in 2010 ten opzichte van 2009 met 21 procent gedaald. Een totaal van 124 vestigingen is failliet gegaan. In 2009 lag dit aantal op 157 vestigingen. Ook het aantal banen wat verloren is gegaan door faillissementen is fors gedaald. In 2010 zijn 796 banen verloren gegaan ten opzichte van 1.250 banen in 2009.
Het aantal starters in Flevoland staat in 2010 met 3.429 op een recordhoogte, een groei van 18 procent ten opzichte van 2009. In alle gemeenten is het aantal starters gegroeid, in Zeewolde het meest (dertig procent) en in de gemeente Lelystad het minst met 8 procent.
Ook de productie/bedrijvigheid van bedrijven (het aantal orders en diensten dat wordt geleverd) laat een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van 2009. In het derde kwartaal van 2010 was sprake van een kleine dip in deze positieve ontwikkeling, net als in de rest van Nederland. In het laatste kwartaal van 2010 ontwikkelt Flevoland zich het meest positief van alle Nederlandse provincies. 23 procent van de bedrijven in Flevoland geeft aan dat hun productie is gestegen. Gemiddeld ligt dit in Nederland op 19 procent.