Levensverhaal op papier

30 maart 2011 05:00

ALMERE - Humanitas maakt een doorstart met het project 'Levensboek'. Soms gebeurt er zoveel in een mensenleven, dat het de moeite waard is om het aan het papier toe te vertrouwen. Humanitas nodigt vrijwillige schrijvers en mensen die hun levensverhaal willen publiceren uit om zaterdag 2 april mee te doen aan een training om gezamenlijk een levensverhaal op papier te krijgen.


Vrijwillige schrijvers krijgen een training en kunnen daarna aan de slag om de hoofdpersonen van de verhalen te helpen om hun levensverhaal op papier te zetten voor het nageslacht. Voor Humanitas is het van grote waarde om de eigen kracht van mensen te gebruiken, en daarom worden 'hoofdpersonen' uitgenodigd om zo veel mogelijk actief betrokken te zijn bij het proces. Zij worden aangemoedigd om delen van hun eigen levensgeschiedenis voor henzelf en hun omgeving, aan het papier toe te vertrouwen, ondersteunt door een vrijwilliger.
Geïnteresseerde vrijwilligers en mensen die hun levensverhaal op papier willen zetten kunnen zich aanmelden of extra informatie opvragen via vhb.almere@humanitas.nl of telefonisch 06-19727638.