Leger des Heils herstelt gewone leven dak- en thuislozen

09 januari 2020 13:33

Door Robert Mienstra

 

ALMERE – Het Leger des Heils is in Almere een van de grotere hulpverleningsorganisaties. Daarnaast staat het Leger bekend om haar kerkelijke activiteiten. "De kerk 't Klankbord in Muziekwijk en de hulpverlening horen wel bij elkaar, maar zijn formeel gescheiden", zegt Luc Tanja, clustermanager maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Almere DEZE WEEK ging op bezoek bij de locatie aan de Markt in Almere Haven.

 

In de huiskamer aan de Markt zitten mensen aan de koffie, kijken tv of krijgen een ontbijtje geserveerd. "Dat is een van onze kerntaken", zegt Tanja. "We zijn naast kerk ook een organisatie voor maatschappelijke opvang. Daarbij is ons doel dat iedereen in onze samenleving zo gewoon mogelijk kan leven met een eigen voordeur." Voor een grote groep mensen die dakloos zijn geraakt is de eerste opstap bij het Leger des Heils. "Daarvoor hebben we in Almere - en ook in Lelystad - crisisbedden met een dag- en nachtopvang. Dat gebeurt in Haven en in Stad aan de Spoordreef. Daarbij werken we nauw samen met gemeente, politie, handhaving en andere zorgpartijen om mensen snel hulp te bieden", zegt Tanja. Het doel is de mensen die in de opvang komen terug te brengen in de maatschappij. "We werken aan uitstroom met als uiteindelijke doel om tot zelfstandig wonen te komen, om zo herstel van gewoon leven te bewerkstelligen."

 

Tekort aan woningen
Bij binnenkomst neemt het Leger des Heils eerst de zorg desnoods helemaal over. De zorg begint met het terugbrengen van een dagritme in het leven van de deelnemers. "Sommigen moet je eerst leren elke dag weer te gaan douchen. Dan is het eerste doel dat ze dat uit zichzelf weer gaan doen. Maar denk ook aan regelmatig ontbijten en ergens op tijd komen, bijvoorbeeld bij de huisarts. Als dat dagritme erin zit, dan kunnen we verder. De meeste mensen doen dat natuurlijk al. Sommigen moet je helpen." Al snel moeten de deelnemers zelf tot actie overgaan. "Als er bijvoorbeeld huisartsenbezoek nodig is, moeten de deelnemers dat zo snel mogelijk zelf gaan regelen. Het werkt het beste als we mensen helpen zelfstandig verder te gaan met hun leven en dat ze niet te lang blijven hangen in hun situatie. De dag- en nachtopvang is dus meteen een opstap naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding", legt Tanja uit. "Groot probleem daarbij is dat er veel te weinig woningen in Almere zijn voor onze deelnemers. Wij hebben grote behoefte aan betaalbare huizen voor eenpersoonshuishoudens, en die zijn er simpelweg niet. Een gevolg daarvan is dat de doorstroom vanuit onze opvang stagneert. Het zou al enorm helpen als de gemeente per kwartaal bijvoorbeeld 25 containerwoningen zou realiseren voor onze deelnemers. Dan kan die doorstroom op gang komen en komen er weer plaatsen vrij in de crisisopvang."

 

Buitenhaeghe
Naast de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen is het Leger des Heils met meer projecten actief. Er is ambulante gezinsbegeleiding, ambulante en tijdelijke woonbegeleiding voor volwassenen en voor ouderen. Verder zet het Leger zich in voor re-integratie, wijkverpleging, verzorging en thuiszorg. "Het Zorgcentrum Buitenhaeghe in Buiten wordt door het Leger des Heils gerund", zegt Tanja. "Vroeger was het bedoeld voor heilsoldaten die zorg en verpleging nodig hadden, maar het centrum staat al lange tijd open voor alle ouderen die somatische of psychosomatische zorg nodig hebben."

 

Leerwerkbedrijf
Het workcenter 50|50 van het Leger des Heils is een belangrijke activiteit. "Hier leren de mensen om in een veilige werkomgeving te werken aan hun arbeidsvaardigheden. Ook hier staat het herstel van het gewone leven voorop, met als doel uit te stromen naar een duurzame plek in de samenleving", vertelt Tanja. "50|50 zit in Almere bijvoorbeeld op het Mac3 park in Buiten.

Daarnaast kunnen de deelnemers werkervaring opdoen op diverse locaties, zoals met het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden, bij onderhoud van tuinen en parken en bij het leren bereiden van gezonde maaltijden voor de bedrijfscatering. Dit combineren we met de begeleiding die we in de opvangcentra en bijvoorbeeld bij begeleid wonen geven. Zo zijn we op alle maatschappelijke gebieden actief om de mensen verder te helpen."