Kanttekening - Onfatsoenlijk?

29 juni 2020 12:30

Om de woningnood te bestrijden moet Almere snel met plannen voor woningbouw komen. De afgelopen maanden kwam dat vaak ter sprake in de gemeenteraad, maar máándenlang kapte het college de discussie af: het was wachten op de Woonvisie die in de maak was.
Sommige raadsleden werden er bijkans gek van. Ze wisten namelijk dat die zo belangrijke Woonvisie in concept al maanden klaar lag, maar er stonden kennelijk nog een paar komma's verkeerd.
Ja, Almere moet als de wiedeweerga bouwen, bouwen, bouwen. Maar het was wachten, wachten, wachten.
Wachten op die vermaledijde woonvisie.

Pas afgelopen donderdag kon de gemeenteraad eindelijk over de Woonvisie vergaderen. De bijeenkomst duurde maar liefst 3,5 uur (!) en was toen lang niet voldoende besproken. Tot frustratie van wethouder Julius Lindenbergh die ineens gierende haast blijkt te hebben. Het liefst had hij diezelfde avond doorvergaderd, maar dat stond de agenda niet toe.
Daarom spreekt de gemeenteraad er morgen (dinsdag) verder over. Bijna twintig moties en amendementen moeten er worden besproken. En daar moeten de raadsleden het allemaal over eens worden. Het is voor Lindenbergh te hopen dat die missie lukt, want donderdag is namelijk de laatste gemeenteraad voor het zomerreces. Als de raad dan niet akkoord gaat met de Woonvisie, dan ligt de boel acht weken op zijn gat.

Fijn hoor dat het college beseft dat er snel gebouwd moet worden, de woningnood is immers hoog en dan zijn acht weken vertraging kostbaar.
Maar gezien het maandenlange getreuzel van het college, is dat eigenlijk… tja, welk woord zullen we daar eens voor gebruiken….
Onfatsoenlijk?

Marcel Beijer