Kans tijdelijk bouwen op braakliggende terreinen

17 mei 2019 12:16

Door Marcel Beijer
ALMERE – De gemeenteraad staat positief tegenover het idee om tijdelijk woningen te bouwen op braakliggende terreinen die wachten op permanente invulling. Wethouder Loes Ypma (PvdA) zal een lijst maken van deze locaties en die rond de herfst aan de raad voorleggen, inclusief capaciteit en opbrengst.

 


In Almere zijn diverse braakliggende stukken grond. Sommige zijn gereserveerd om in te vullen als de stad verder groeit, zoals het Odeonpark, anderen voor mogelijke toekomstige projecten, zoals de IJmeerlijn. VVD en Leefbaar Almere wierpen de vraag op of deze terreinen snel gebruikt kunnen worden voor tijdelijke bouw, om zo de woningnood in de stad een beetje lichter te maken. De raad staat overwegend sympathiek tegenover dit plan. Wel zitten er een paar haken en ogen aan, liet wethouder Loes Ypma weten. Zo is het voor marktpartijen niet rendabel om slechts voor tien jaar te bouwen. Het minimum is toch wel vijftien jaar. Daarnaast is het technisch best lastig en kostbaar om de grond snel op te leveren en, na afloop, weer bouwrijp te maken. De wethouder is zelf meer voorstander van structureel bouwen. “Dat is gaat net zo snel.” Toch wil ze de mogelijkheden onderzoeken en zegde toe voor de herfst met een inventarisatie te komen waarbij de raad ook inzicht krijgt in de kansen, kosten en snelheid. Voordat er dan gebouwd kan worden duurt dus nog wel even.

 

lees ook:  http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2181-politiek/nieuws/1497422-nog-voor-de-zomer-speciale-conferentie-woningnood

Gerelateerd

Arbodienstverlening 2.0
123inkt