Inzamelbedrijven zamelen bedrijfsafval niet gescheiden in

20 februari 2018 15:01

Door Hestia Ruben
ALMERE – Bedrijven die naar een gemeentelijk recycleperron komen met hun bedrijfsafval worden sinds 1 januari 2018 geweigerd. In plaats daarvan moeten bedrijven en instellingen zelf hun afvalverwerking regelen door het op te laten halen door een particulier inzamelbedrijf. Maar die bedrijven scheiden het afval niet.


Bloemist Roel Mulder stuurde begin dit jaar een brief naar de gemeente waarin hij zijn zorgen uit over de manier van ophalen door die bedrijven, namelijk niet gescheiden. "Ik wilde met mijn bedrijf de eerste duurzame bloemist zijn binnen de gemeente, echter al zou ik met al mijn goede wil dat willen is het voor mijn bedrijf onmogelijk geworden doordat ik niet gescheiden kan aanleveren bij welke afvalverwerker dan ook. Mijn afval wordt bij deze bedrijven behandeld als bedrijfsafval en dus gaat alles bij elkaar. Hoe gaat de gemeente dan in vredesnaam realiseren dat Almere een 'afvalvrije' gemeente wordt in 2020? En dan nog, ons afval levert de gemeente toch ook geld op?"
Volgens de gemeente heeft ze ‘geen wettelijke zorgplicht voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval’. Gemeentewoordvoerder Nicole Klockenbrink: “De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen en verwerken van afval van huishoudens, maar heeft deze wettelijke zorgplicht niet voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval bepaalt de vrije markt het inzamel- en verwerkingsaanbod dat een bedrijf krijgt. Wij constateren ook dat het inzamelend bedrijfsleven nog niet altijd en overal zover is dat zij het volledige aanbod aan soorten afval van het bedrijfsleven gescheiden inneemt.”

Huishoudens draaien niet meer op voor kosten

Met ingang van 1 januari 2018 is het gedogen van het illegale aanbod aan bedrijfsafval op de recycleperrons geëindigd. Klockenbrink: “Dit gedogen is geëindigd nadat het college de raad hierover in mei en juni van 2017 heeft geconsulteerd. Een van de redenen voor dit standpunt was bij het gedogen van dit illegale aanbod, de Almeerse huishoudens uiteindelijk via de Afvalstoffenheffing opdraaien voor de inname en verwerking van het bedrijfsafval. Maar het is niet aan de gemeente om te bepalen hoe de afvalinzamelende en -verwerkende bedrijven hun bedrijfsvoering binnen de wettelijke regels inrichten. Wij hebben hier dan ook geen inzicht in.”
Bloemist Roel Mulder heeft inmiddels een afvalverwerkingsbedrijf gevonden die in ieder geval zijn groenafval apart ophaalt. “Het karton gaat naar een stichting en het plastic afval breng ik terug naar de veiling, die daar een bak voor heeft staan. Maar het beste zou zijn als de gemeente gaat samenwerken met bedrijven die het bedrijfsafval verplicht gescheiden ophaalt.”
De gemeente verwijst bedrijven nu door naar particuliere inzamelaars van bedrijfsafval.

IN KADER
Gemeente gaat ‘het gesprek aan’

De brief van Roel Mulder is de aanleiding voor de gemeente om ‘ook in 2018 en verder het gesprek met het inzamelend bedrijfsleven aan te gaan om ook kleinschaligere initiatieven te ondersteunen. Dit met het doel om meer bedrijven zoals dat van Roel Mulder te faciliteren in het gescheiden kunnen aanbieden van afval in zoveel mogelijk grondstofstromen.’
Almeerse scholen bieden hun afval sinds 2017 gescheiden aan.

Gerelateerd

Woodstock
Kringloop
X