Introductie zorgconcept Almere

30 maart 2011 05:00

ALMERE - De gemeenteraadsfractie van de PvdA en VVD in Almere hebben op de Politieke Markt gesproken over de Alfacheque. Deze cheque is een vorm van een Persoons Gebonden Budget bij Hulp bij Huishouden die de voordelen van PGB en Zorg in Natura combineert.


PvdA en VVD willen onderzoeken of deze zorg in Almere geïntroduceerd kan worden. De voordelen voor de cliënt zijn dat zij er vaste hulp komt die zelf uitgekozen kan worden waardoor de regiefunctie terug komt bij de cliënt. De Alfacheque is een betaalmiddel waardoor er geen contante betaling gedaan hoeft te worden. De vervanging van hulp bij ziekte of vakantie wordt centraal geregeld en de cliënt hoeft geen arbeidscontract op te stellen. De kosten komen op deze manier lager uit waardoor de cliënt een lagere eigen bijdrage hoeft te verlenen.
Voor de huishoudelijke hulp betekent dit een hoger nettoloon. Omdat de cliënt niet meer contant afrekent, hoeven zij niet meer met contant geld over straat. De gemeente krijgt op deze manier meer grip op de kwaliteit en de uitvoering. PvdA en VVD hopen dat de invoering een doorbraak betekent voor mensen die meer eigen inspraak willen in de zorg en de administratieve rompslomp wordt minder.