Innovatief warmtesysteem voor toekomstige bewoners Hortus

26 juni 2020 10:10

HORTUS – Op het terrein van de Floriade is een start gemaakt met de aanleg van een duurzaam warmte en koude opslagsysteem in de vorm van een Smart Thermal Grid.

Via het Smart Thermal Grid (STG) kunnen appartementencomplexen en commerciële voorzieningen onderling warmte en koude uitwisselen en, wanneer nodig, opslaan in de bodem of aan de bodem onttrekken. Ook wordt er gebruik gemaakt van het oppervlaktewater van het Weerwater. Hiermee wordt het mogelijk om op wijkniveau te zorgen voor efficiënte koeling, verwarming en warm tapwater van de gebouwen. Restwarmte en aardwarmte worden opgewekt dankzij de aanleg van geïsoleerde buisleidingen in de vorm van een warmtenet. Dit is momenteel één van de meest duurzame vormen van warmteopwekking. Dat beperkt de uitstoot van broeikasgassen.

Voorbeeld

Wethouder Jan Hoek: "Het Smart Thermal Grid is één van de eerste voorbeelden waarmee we die ambitie van Growing Green Cities concreet maken. We gaan toekomstige bewoners van Hortus voorzien van duurzame warmte, én we laten in 2022 aan 2 miljoen bezoekers de innovaties zien die Nederlandse bedrijven op dit gebied aan het ontwikkelen zijn."

Het STG zal vooralsnog circa 30.000 m2 commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater gaan voorzien. Een deel van de nieuwe woonwijk Hortus, wordt hiermee bediend. Eteck, leverancier van duurzame warmte en koude, neemt de realisatie en exploitatie van het STG op zich voor de komende 35 jaar.

Donderdag werd de start gevierd. Uiterst rechts wethouder Jan Hoek. (Foto: aangeleverd)