(Ingezonden)

06 april 2011 08:00

ALMERE - De Vereniging Bewoners de Blocq van Kuffeler, Flevolandschap en Jachthaven BvK zijn niet blij met een op handen zijnde containeroverslagterminal.


'De gemeente Almere en locale bedrijven hebben plannen om bij de Blocq van Kuffeler, op 250 meter afstand van bewoners, natuurcentrum de Trekvogel en jachthaven BvK een containeroverslagterminal te creëren. Op deze overslag zal o.a. huisvuil, zand, grind en bouwmaterialen worden gelost, overgeladen en opgeslagen. Een containeroverslagterminal midden in een recreatiegebied waar mensen genieten van de natuur en van de rust. Een containeroverslagterminal midden tussen natuurgebieden!
De laatste jaren heeft de Provincie flink geïnvesteerd om het gebied rond de Blocq van Kuffeler recreatief aantrekkelijk te maken. De hele infrastructuur in de omgeving is aangepast op het recreëren. Dijk, fietspaden, parkeerplaatsen, observatieposten……. tienduizenden vogelaars, duizenden fietsers en wandelaars genieten in deze omgeving van de natuur. Dat is ook niet zo gek, want de Blocq van Kuffeler ligt midden tussen Natura 2000 natuurgebieden: Lepelaarplassen, Markermeer, Oostvaardersplassen met daartussen in het Wilgenbos als verbindingszone. Natuurcentrum de Trekvogel biedt de bezoeker allerhande wetenswaardigheden over het gebied.
De huizen bij de Blocq van Kuffeler liggen aan het oudste straatje van Almere. Op deze plek is Almere begonnen: hier bouwde Rijkswaterstaat eind jaren '60 van de vorige eeuw huizen, waarvan uit de bewoners aan het werk gingen om de polder te ontginnen. Eind jaren '80 moesten de huizen van Rijkswaterstaat worden gesloopt en kochten vijftien gezinnen de grond bij de Blocq van Kuffeler om onder eigen beheer nieuwe huizen te bouwen, passend in de oude stijl. Niemand anders wilde die grond toen kopen, ook de gemeente Almere niet! Veel tijd en energie is er besteed om bij de Blocq van Kuffeler een bijzondere woonplek te maken. Een plek met als bestemmingsplan recreatiegebied.
En die bijzondere woon- en recreatieplek lijkt nu ernstig te worden verstoord door de plannen van een containeroverslagterminal. Qua zicht is een containerterminal in een natuurgebied een flinke horizonvervuiling met z'n kranen, containers en vrachtboten. Een overslag van huisvuil ruik je! Zeker op een plek waar het altijd waait: op de dijk. Bovendien veroorzaakt het overladen van containers veel geluid. Harde geluiden van metaal op metaal tijdens het laden en lossen van bulkgoederen. Er zijn nog onderzoeken gaande of de geluiden de wettelijk toegestane decibels niet overschrijden. Die geluiden zouden al om zes uur 's morgen beginnen tot 19.00 uur 's avonds en gaan waarschijnlijk ook 's avonds en 's nachts met enige regelmaat door. Containers moeten vervoerd worden, dus dat levert minimaal 40.000 extra vrachtwagen bewegingen per jaar op. Huisvuil trekt ongedierte aan, zand stuift. Kortom: alle belanghebbenden van de Blocq van Kuffeler zijn pertinent tegen dit plan. Zeker omdat er alternatieve locaties zijn voor een containeroverslag, zoals de Stichtse Kant en Lelystad. En vooral omdat dit plan alleen maar voordelig is voor een handjevol locale bedrijven, maar niet vanwege economische groei voor Almere, daarvoor is de beschikbare grond bij BvK te klein.
Donderdag beslist de Gemeenteraad of zij 150.000 euro krediet van ons gemeentegeld wil verlenen aan een aantal commerciële bedrijven om de plannen voor een containeroverslagterminal op de BvK verder uit te werken. 150.000 euro gemeentegeld voor een plan waarvan het de vraag is of het rendabel is.
We hopen dat de raadsleden donderdag verstandig beslissen en de mooie buitengebieden van Almere in tact laten! Het kan in Almere…………..wonen en recreëren naast huisvuilcontainers en heen en weer rijdende vrachtwagens?'