Hoe zit het met Vis a Vis?

26 april 2019 09:43

Door Robert Mienstra

ALMERE - De petitie van theatergezelschap Vis à Vis met de oproep om op de huidige plek in Poort te kunnen blijven is ruim 13.000 keer ondertekend. Vis à Vis geeft aan uit Almere naar een andere gemeente te vertrekken als zij moet verhuizen voor woningbouw.
Wethouder Hilde van Garderen (Cultuur) en Maaike Veeningen (Ruimtelijke Ontwikkeling) vertellen hoe het er volgens hen met het theatergezelschap voorstaat. “De raad beslist uiteindelijk of Vis à Vis op de huidige plek blijft of moet verhuizen.”

 

Hoe zit het met Vis à Vis?

Van Garderen: “Wat ons betreft vertrekt Vis à Vis niet uit Almere. Dat blijkt ook uit de cultuurnota. Vis à Vis is een gewaardeerde culturele partner in onze stad. Er ligt een tijdelijke erfpachtovereenkomst tot 2025. Het college wil graag een permanente oplossing voor Vis à Vis, en dat willen zij ook. Alleen zijn er op de huidige locatie woningbouwplannen.”
Veeningen: “Er is in het verleden door de raad een ontwikkelingsplan voor Duin vastgesteld en op die plek zijn woningen gepland. Dat is de reden dat Vis à Vis destijds de locatie tijdelijk toegewezen heeft gekregen met het plan een permanente locatie te vinden. We zijn het onderzoek naar een permanente plek eerder gestart dan de planning was. Dat was eerst pas over 1 à 2 jaar. Wij onderzoeken wat het betekent als Vis à Vis op de huidige plek blijft. Bijvoorbeeld aan minder opbrengsten uit grondverkoop en aantallen woningen. Daarnaast kijken we naar alternatieve locaties zodat er wat te kiezen is, voor Vis à Vis en voor de gemeenteraad. En om die keuze later weloverwogen met informatie van het locatieonderzoek te kunnen maken hebben wij daartoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. De raad beslist.”

Kan Vis à Vis dus ook blijven op de huidige locatie?


Van Garderen: ”Ja, dat onderzoeken we ook.”
Veeningen: “De raad heeft in het ontwikkelingsplan besloten: er komen woningen. We onderzoeken dus nu of Vis a Vis op de huidige plek kan blijven of een alternatieve locatie.”

In het bestemmingsplan staat ‘Leisure, zonder geluidsoverlast. Dus geen Vis à Vis…


Van Garderen: “Rondom de locatie van Vis à Vis zijn woningen gepland. Als Vis à Vis er blijft zitten dan hebben we te maken met wettelijke geluidscontouren. Met een wal er om heen beperk je geluid, maar ook dan wordt ook de woningbouw beperkt. We hebben aan Vis à Vis gevraagd wat zij zelf aan geluidsbeperkende maatregelen kunnen doen.”

Vis à Vis zegt dat het locatie-onderzoek er in 2013-2014 allang is geweest. Wethouder Duivesteijn heeft een permanente plek toegezegd. Dat was een keuze uit vier plekken.


Van Garderen: “Je kan van alles toezeggen, ja, maar dat is dus niet geregeld.”

Er is daar correspondentie van met die vorige wethouder.


Van Garderen: “Maar het is niet geregeld.”

Dus een toezegging van een vorige wethouder geldt niet meer?


Van Garderen: “Natuurlijk wel. Het belang van Vis à Vis is groot en we betrekken hen er nadrukkelijk bij. Om het nu goed te regelen moet de raad de afweging kunnen maken op basis van alle informatie.”

De raad zou 16 mei als het bestemmingsplan besproken wordt de deur dicht kunnen gooien voor Vis à Vis.


Van Garderen: “Ja dat zou kunnen…”

Dan vertrekt Vis à Vis…


Van Garderen: “…maar dat zou ik zeer onverstandig vinden want ze hebben een erfpachtovereenkomst tot 2025. Als college hebben we ook niet gezegd: jullie moeten weg.”
Veeningen: “We hebben juist in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt dat Vis à Vis wel kan blijven. We houden die optie open, maar die keuze op welke locatie komt op een later moment als het onderzoek naar de huidige locatie en alternatieven beschikbaar is.”

Vis à Vis zegt dat ze geen geld hebben om te verhuizen. En ook de kracht niet meer..


Van Garderen: “Ik heb al tegen Vis à Vis gezegd dat stel de gemeente zeer bereid is om aan de verhuizing bij te dragen als er een andere locatie moet komen. Zo dragen we uit dat we Vis a Vis waarderen. De beslissing als ze blijven op die plek, die heeft consequenties. Dat beslist de raad. Maar niet met het bestemmingsplan want dat kan later zodra het locatieonderzoek zover is.”

Is er al een projectontwikkelaar voor Poort?


Veeningen: “Nee, het gaat deels om Particuliere Ontwikkelingskavels en deels om woningbouw waarvoor de tender nog uitgeschreven gaat worden.”

Ja, maar is er al overleg geweest met een projectontwikkelaar?


Veeningen: “Dat hebben wij juist nog niet gedaan omdat Vis à Vis er nog tot 2025 zit. De opbrengst van de woningbouw is al wel opgenomen in de boeken.”

Wethouder Veeningen twitterde ‘bouwen, bouwen, bouwen.’ Wethouder van Garderen meldde in een interview, ‘stoppen met bouwen, bouwen, bouwen en aandacht voor de kwaliteit van de stad.’ Opvallend voor twee wethouders uit een college.


Van Garderen: “Af en toe moet je pas op de plaats maken, en deze spannende discussie gaan we nu vaker krijgen in Almere. Het heeft met kosten te maken maar ook met de nodige woningbouw…”
Veeningen: “…we voegen ook kwaliteit toe met woningen en we willen graag bouwen aan kwalitatieve groei van de stad.”

Jullie staan hierin toch tegenover elkaar?


Van Garderen: “Het hoeft niet. De toekomst van Vis à Vis gaat om keuzes en die hebben consequenties. Als Vis à Vis blijft en er komen minder woningen, dan krijgen we ook weer boze tweets. Dit soort keuzes gaan er vaker komen.”
Veeningen: “We hebben ook een opgave om woningen te bouwen.”

Dit gedoe rond Vis à Vis speelt al sinds 2013. Waarom is het niet eerder geregeld?


Veeningen: “De planning was dat pas in 2021 geregeld zou worden. We hebben het locatieonderzoek nu twee jaar naar voren gehaald.”
Van Garderen: “De gemeente had ook kunnen wachten tot 2021. Maar de overheid moet er ook zijn als het moeilijk is.”
Veeningen: “Het locatie-onderzoek moet nog worden afgerond… “
Van Garderen: “…ik kan me voorstellen dat het dit kalenderjaar gereed is.”

Past Vis à Vis in het rijtje Wok-restaurant Atlantis, Camping Waterhout, Haddock? Nu zou ook Vis à Vis moeten wijken voor woningbouw.


Van Garderen: “Ik vind het andere zaken.”
Veeningen: “Vanaf het begin is afgesproken dat Vis à Vis er tijdelijk zou zitten. We willen hoe dan ook dat Vis à Vis een permanente locatie krijgt. Maar waar, die beslissing is aan de raad.”

De petitie van Vis à Vis is al 13.000 keer getekend. Liggen jullie daar wakker van?


Van Garderen: “Het geeft alleen maar dat kunst en cultuur leeft in Almere. Er wordt ons niets nieuws mee gemeld, want ook wij benadrukken het belang van Vis à Vis en willen graag dat Vis à Vis in Almere blijft.”
Veeningen: “Het onderschrijft onze beslissing om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de mogelijkheid om te blijven, blijft bestaan.”
Van Garderen: “Ik heb ook nadrukkelijk aan Vis à Vis aangegeven, gooi alsjeblieft niet de deur dicht.”

X