Herinrichting Kromslootpark en Zilverstrand van start

04 september 2019 10:01

ALMERE - Staatsbosbeheer is gestart met de herinrichting van het Kromslootpark en Zilverstrand. Het gaat om een vernieuwing van de bestaande sloten, bruggen en wandel- en fietspaden, waarmee een betere doorgang ontstaat. Het doel is de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder te vergroten.

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere en J.P. Schilder B.V. Zij zijn deze week gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden voor het project. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar en worden in fases uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende ecologische aspecten zoals kwetsbare diersoorten en vegetatie, broedseizoen en uitvliegen van jonge vogels. 
 
Bereikbaarheid 

Om zowel voor bezoekers als uitvoerend personeel de veiligheid te borgen, worden de bruggen en de paden in het Kromslootpark tijdens de werkzaamheden voor een periode van 10 weken afgesloten. Dit zal volgens Staatsbosbeheer naar verwachting in november en december zijn, onder voorbehoud van weersomstandigheden en ecologische aspecten. De bereikbaarheid van het gebied wordt tijdens de afsluiting gegarandeerd door (tijdelijke aangelegde) omleidingen die ter plaatse met borden worden aangegeven.

 
Informatiebijeenkomst

Voor belangstellenden is er een informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september van 19:00 tot 21:00 uur in Kerkcentrum Goede Rede aan de Kerkgracht 60. Staasbosbeheer zal daar samen met het uitvoeringsteam van de aannemers een toelichting te geven op de werkzaamheden en de planning. Ook worden de fasering en omleidingen hier uitgebreid in beeld gebracht en worden vragen beantwoord. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig.
Gedurende het project zijn de ontwikkelingen te volgen op www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/stadsbossen-almere-herstel-kromslootpark en via de Reimert Omgevingsapp die gratis te downloaden is in de App Store of Google Play.

Gerelateerd

123inkt
Arbodienstverlening 2.0