Grote betrokkenheid en emotie bij Poort

31 juli 2018 07:35

POORT - Met 25 bewoners en medewerkers van de gemeente is onlangs een verkenning gedaan op verschillende thema’s en ook op de werkwijze van het platform Poort. Wat opviel aan alle tafels is de grote betrokkenheid en emotie van bewoners bij Poort.


Groen

Dit onderwerp leeft bij bewoners. Veel waarde wordt gehecht aan de grote groengebieden zoals de Pampushout en het Cascadepark. Duidelijkheid over van wie het groen is, en wie wát doet in het groen, is zeker gewenst. Communiceren liep als een rode draad door de avond. Ook hier blijkt dat de gemeente meer mag communiceren over het (onderhoud van) groen en hoe je het als bewoners kunt gebruiken.
Verkeer en parkeren

Dat Poort nog volop in aanbouw is blijkt op het gebied van verkeer. Bouwverkeer levert nogal eens onveilige situaties op. Ofschoon de roep om meer handhaving terecht lijkt, blijft het voor de gemeente of politie lastig om dit te voorkomen. Een gevaarlijke plek die vaak genoemd wordt is de kruising Europalaan/Duitslandstraat en die met de Poortdreef. Veel bewoners is het een doorn in het oog dat zij wel een parkeerplaats op eigen terrein hebben ingericht zoals dat bij de verkoop was bepaald en andere bewoners niet. Een van de suggesties was om met een integraal verkeersplan te komen.
Afval

Aan de thematafel Afval liepen de gemoederen soms hoog op. Bewoners gaven aan het zat te zijn om te wonen in een stadsdeel dat zolang te kampen heeft met tijdelijke afvalcontainers, het zwerfaval vanuit de bouw maar vooral ook het dumpen van afval bij. Stadsreiniging werkt aan een voorstel voor een nieuw afvalsysteem voor heel Almere dat eind van het jaar aan de raad wordt voorgelegd. Wat dit gaat betekenen is helaas nog niet duidelijk. Om de situatie in Poort te verbeteren, wordt nu ingezet op extra handhaving, extra legen van bakken, verwijderen van dumpingen en zwerfafval. Bewoners willen graag helpen het stadsdeel schoon te houden maar voelen zich onvoldoende gehoord door de gemeente.
Sociaal economische ontwikkeling

De bewoners die deze tafel bezochten waren in de minderheid maar waren over het algemeen zeer te spreken over hun stadsdeel. Een ieder ervaarde Poort als een unieke plek om te wonen: ruim, dichtbij strand en bos of vanwege de ligging in de polder: dichtbij het Gooi of spoor naar Amsterdam. Nu de woningen er grotendeels staan mist men wel de levendigheid: een winkelcentrum, kleinschalige winkeltjes, een weekmarkt of een ontmoetingsplek of een culturele broedplaats.
Aansluiten bij het PoortPlatform kan via poort.almere.nl/poortplatform.