Groot landelijk onderzoek naar jongeren en seks

23 maart 2011 06:00

ALMERE - Deze week start 'Seks onder je 25e', het grote landelijke onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren door Soa Aids Nederland en Rutgers WPF in samenwerking met de GGD. In Almere en Lelystad kunnen jongeren tussen de 17 en 25 jaar vanaf deze week een brief met daarin een oproep om mee te doen krijgen. Met de uitkomsten worden voorlichting en hulp op het gebied van seksualiteit aan jongeren verbeterd. De GGD Flevoland moedigt het onderzoek daarom aan.


Meer dan 60.000 jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar, verspreid over tientallen gemeenten, worden benaderd om via internet een vragenlijst in te vullen over hun seksuele gedrag en hun opvattingen. Jongeren tussen de 17 en 25 jaar kunnen een brief thuis krijgen, jongeren tussen de 12-16 jaar vullen op school de vragenlijst in. Een dergelijk grootschalig onderzoek naar seksualiteit is voor het laatst gehouden in 2005. In december 2011 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Resultaten uit 2005

In 2005 werden de uitkomsten gepresenteerd van het eerste onderzoek 'Seks onder je 25e'. Dit heeft geleid tot verbeteringen in de voorlichting aan jongeren. In het oogspringende resultaten uit het onderzoek in 2005 waren dat de helft van jongeren rond het 17e jaar (17,3) de eerste ervaring met geslachtsgemeenschap hebben en dat het percentage scholieren (12-18 jaar) dat ervaring heeft met geslachtsgemeenschap is gestegen van 24% naar 30%. De gemiddelde leeftijd waarop deze 30% jongeren het voor het eerst doen is echter nauwelijks gedaald (van 15,6 naar 15,5). Met andere woorden, meer jongeren zijn in actie, maar ze doen het niet op jongere leeftijd. Overigens zijn 'jonge starters' kwetsbaar. Jongeren die voor het 14e jaar hun eerst geslachtgemeenschap hebben, gebruiken namelijk relatief veel minder condooms/ anticonceptie, relatief veel vaker helemaal niets en hebben veel meer ervaring met dwang bij de eerste keer. Van de meisjes (12-25 jaar) geeft 18% aan ooit gedwongen te zijn tot seksuele handelingen, dit kan variëren van tongzoen tot geslachtgemeenschap. Bij jongens ligt dit op 4%.
Seksuele gezondheid van jongeren

Nu, zes jaar verder, is het belangrijk om opnieuw in kaart te brengen hoe jongeren omgaan met seksualiteit. In zo'n periode kan veel veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van flirten en daten via internet. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Met de uitkomsten van Seks onder je 25e 2011 kan de voorlichting weer worden aangepast. Het ministerie van VWS ondersteunt 'Seks onder je 25e' en beschouwt het als een belangrijk middel om de seksuele gezondheid van jongeren te verbeteren.