Graffiti gedrocht

08 september 2020 13:15

OOSTVAARDERSBUURT - Bewoner Henk Klaassen van de Oostvaardersbuurt kijkt uit op de spoorlijn en stoort zich aan graffiti die door onbekenden is aangebracht op geluidswering.

Klaassen ergert zich groen en geel aan de artistieke uiting. Naar eigen zeggen heeft hij aangeklopt bij de de woningbouwvereniging, ProRail en de gemeente, maar ving hij overal bot. "Hun reacties zijn tenenkrommend", aldus Klaassen die hoopt dat publicatie instanties in beweging zet. "Het veroorzaakt derving van woongenot."

De fractie van Respect Almere heeft naar aanleiding van de klacht van Klaassen schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of het college de grafitt ook als storend ervaart en of er druk uitgeoefend kan worden op 'de niet bepaald meewerkende' ProRail om actie te ondernemen.

Foto: aangeleverd