Gemeenteraad ook online gevolgd

23 maart 2011 06:00

ALMERE - De Almeerse gemeenteraad wordt niet alleen ‘live’ op de Politieke Markt op donderdagavond vanaf 19.00 uur in het stadhuis gevolgd. Maar ook online zijn er aardig wat ‘bezoekers’ geteld.


Via twitter heeft @raadvanalmere inmiddels 437 followers. Ook het aantal raadspanelleden groeit langzaam maar gestaag, zonder dat daar activiteiten voor worden ontplooid. Vorige week meldde het 1900e raadspanellid zich aan. Elke vrijdag krijgen 544 geïnteresseerden de e-mailnieuwsbrief met nieuws en wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

Internet
Via politiekemarkt.almere.nl kan de Politieke Markt live meegekeken worden, vanuit thuis. De top-5 van de best bekeken live-uitzendingen van de Politieke Markt via internet: met stip op één is 13 januari met 1702 kijkers, gevolgd door 20 januari met 1609 kijkers, 10 februari met 1285 kijkers, 27 januari met 1126 kijkers en 6 januari met 737 kijkers.
De top-5 met de best geraadpleegde archief agendapunten is het plenaire debat over de programmaraad van de stadsomroep van 10 februari 2011 met 1130 views. Daarna komen het agendavoorstel GL/D66 over de Tuinderswerf met 572 views, de bespreking van de amendementen en moties van de najaarsnota op 25 november 2010 met 558 views, de inzet van de impulsmiddelen (vervolgbespreking op 3 februari 2011) met 548 views en als vijfde met 500 views het raadsonderwerp over het rapport minima in Almere (agendavoorstel GL).