Gemeenteraad omarmt Leger des Heils

22 november 2019 08:26

Politieke Markt stuurt meer op inhoud

 

Door Robert Mienstra

ALMERE – "Het leger des Heils is een van de allerbelangrijkste organisaties als het gaat om hulp aan mensen die die hulp heel hard nodig hebben. Dit is een organisatie die vanuit een heel sterk religieus gevoel mensen helpt zonder aanziens des persoons", zei Frits Huis van Leefbaar Almere tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag.

 

De raad besprak een verslag dat vier raadsleden als verkenningsgroep hadden gemaakt van een uitvoerig gesprek met het Leger des Heils over hoe het nu gaat met die organisatie en wat de punten zijn waarop die extra ondersteuning kan krijgen. De vergadering week af van andere gemeenteraadsvergaderingen. Nu geen partijpolitiek gehakketak op de vierkante meter, maar een zinvolle gedachtewisseling over wat de raad voor het Leger des Heils kan betekenen: een zinnig gesprek met perspectief.

Raadsleden vroegen toelichting aan de verkenningsgroep en besloten vrijwel unaniem dat een aantal punten uit het gespreksverslag bij een volgende gemeenteraad aan de orde moet komen in een formele agendering. Deze nieuwe vorm van vergaderen  tijdens de politieke markt werd door de raadsleden positief ontvangen. "We werken zo veel meer samen, sturen meer op inhoud en we kunnen met deze werkwijze veel sneller en effectiever iets voor de stad betekenen", zei een van hen na afloop.

 

Woonruimte

Het belangrijkste punt van het gespreksverslag was dat het Leger des Heils een groot tekort heeft aan woonruimte om mensen te plaatsen. Dat gebeurt nu onder meer op het Odeonstraat in Stad, maar 'er hadden al tien tot twintig Odeonprojecten kunnen zijn', meldt het Leger des Heils. Dus ook het Leger loopt aan tegen de woningnood die in Almere heerst. 'Het loopt goed op de Odeonstraat en de mensen stromen door. Er is behoefte aan woningen van 450 à 500 euro. En met een eigen voordeur. Als mensen geen eigen voordeur hebben, kan er geen huursubsidie aangevraagd worden met als effect dat de woning niet betaald kan worden en men op straat komt te staan.'

Sommige partijen willen dat gebrek aan woonruimte voor het Leger koppelen aan de Woonvisie die waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 komt, anderen willen dit al veel eerder bespreken zodat het makkelijk in de Woonvisie kan worden ingepast.

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils verleent onder meer Maatschappelijke Dienstverlening, het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden, zonder onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. De hulp varieert van noodhulp tot het begeleiden van mensen die het zicht op zaken kwijt zijn geraakt. In Almere is het Leger des Heils een belangrijke speler op het gebied van hulpverlening.

Meer informatie op https://www.legerdesheils.nl/flevoland

Gerelateerd

X