Gemeente wil ambtenaren voor de klas

03 januari 2019 12:47

Door Robert Mienstra

ALMERE – De gemeente Almere wil ambtenaren die een lesbevoegdheid hebben stimuleren om voor de klas te gaan. Dat is een van de oplossingen die het college aandraagt om het lerarentekort in de stad op te lossen.


Dit staat in antwoorden van het college op vragen van de PvdA over het lerarentekort in Almere. De partij stelde de vragen naar aanleiding van een artikel in deze krant over het nijpende lerarentekort.
De gemeente onderzoekt hoeveel ambtenaren er zijn met een onderwijsbevoegdheid. Als bevoegde ambtenaren willen lesgeven kan dit tegen betaling door de schoolbesturen. Verder wil de gemeente ambtenaren stimuleren en verleiden om als zij-instromer over te stappen naar het onderwijs.

Schoolbesturen


Verder vindt het college dat de oplossing van het lerarentekort vooral een zaak is van de schoolbesturen. ‘In eerste instantie is de personele bezetting een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar wij delen de zorg, zoals ook terug te zien is in het coalitieakkoord. Wij zijn daarom ook met de schoolbesturen in gesprek over de stappen die we elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het verminderen van het lerarentekort in Almere’, meldt de gemeente.

Lobby


Inmiddels is de gemeente een lobby begonnen in Den Haag over de ernst van het lerarentekort in Almere. Ook heeft met de programmaleider Lerarentekort van OCW een overleg plaatsgevonden over het lerarentekort en de nijpende situatie die in Almere ontstaat.
In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Almeerse schoolbesturen, wordt in februari een hackathon georganiseerd om tot (structurele) oplossingen te komen voor het lerarentekort. Deze hackathon kan input leveren voor het plan van aanpak dat in het voorjaar van 2019 zal worden gepresenteerd.

Gerelateerd

X