Gegevens patiënten Flevoziekenhuis op straat na verlies USB-stick

03 maart 2020 12:35

STAD CENTRUM – Een medewerker van het Flevoziekenhuis is op het parkeerterrein een USB-stick verloren met daarop de gegevens van meer dan 4000 patiënten. Inmiddels heeft het ziekenhuis patiënten geïnformeerd 

 

De USB-stick is door een gebruiker van het parkeerterrein op 9 oktober gevonden. De vinder heeft thuis de USB-stick even geopend en besloten deze terug te brengen naar het Flevoziekenhuis. De stick bevatte oude gegevens van 4325 patiënten die in de periode 2014 tot en met 2017 in behandeling waren bij de gipskamer. Het gaat om de volgende gegevens: naam, geboortedatum, patiëntnummer en korte, inhoudelijke aantekeningen over de aard van botbreuken en de wijze van behandeling. Het bestand bevatte geen adresgegevens en Burgerservicenummers (BSN), en geen overige medische gegevens. Het Flevoziekenhuis heeft alle patiënten die het betreft met een brief op het huisadres geïnformeerd.

 

'Niet mogen gebeuren'
“Dit had écht niet mogen gebeuren”, zegt Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. “Patiëntgegevens mogen alleen opgeslagen worden als dit noodzakelijk is voor de medische behandeling of met voorafgaande toestemming van de patiënt. Beide was hier niet het geval. En áls opslaan van patiëntgegevens al gepermitteerd is, dan moet het veilig gebeuren. We nemen dit zeer serieus. Patiënten moeten er op kunnen rekenen dat hun informatie veilig is bij ons. We doen er alles aan om herhaling te voorkomen”.
Het incident is na de ontdekking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is met behulp van een extern bureau een onderzoek ingesteld. Het Flevoziekenhuis heeft de betrokken patiënten geïnformeerd over het datalek en hen oprechte excuses aangeboden.

 


Aangescherpt
De bestaande regels en protocollen rond het bewaren en het gebruik van patiëntengegevens zijn verder aangescherpt. Het is voortaan verboden om USB-sticks (ook beveiligde) te gebruiken voor het opslaan van herleidbare persoonsgegevens. Het gebruik van onbeveiligde USB-sticks is sowieso niet meer toegestaan.

Het Flevoziekenhuis heeft alle medewerkers opgeroepen om onbeveiligde USB-sticks die nog aanwezig waren in het ziekenhuis, in te leveren. Vanaf de zomer wordt het technisch onmogelijk om vanaf een computer in het Flevoziekenhuis gegevens over te zetten op een USB-stick. Het Flevoziekenhuis beschikt over voldoende veilige alternatieven zoals beveiligde email, een beveiligde

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
Kringloop
X