Geen zorgen over uitblijven sponsoren Floriade

17 september 2020 14:10

ALMERE – Het college noemt het 'jammer' dat er nog geen sponsoren voor de Floriade gevonden zijn, maar maakt zich nog geen zorgen dat de begrote 10 miljoen euro wordt binnengehaald.

Het college geeft daarmee antwoord op schriftelijke vragen die de PVV eerder stelde. Volgens het college komt de PVV te snel met deze vragen. 'De besluitvorming naar aanleiding van de bestuurlijke verkenning heeft vlak voor het zomerreces plaatsgevonden. Nog in de zomerperiode is gevraagd naar de resultaten. Dit is naar onze opvatting te snel. In deze korte periode was het sluiten van contracten met hoofdsponsoren niet te verwachten. Veel bedrijven (lokaal, regionaal en nationaal) geven aan dat hun toekomst nog ongewis is en dat zij terughoudend zijn om sponsorovereenkomsten te sluiten waarbij geld wordt overgemaakt.'

Interessante leads

Volgens het college lopen er inmiddels interessante 'leads' die tot sponsoring kunnen leiden en hebben bedrijven zich gemeld om in natura of in geld bij te dragen aan de Expo. 'Met een zomervakantie en twee maanden na het besluit van de raad, bevreemdt het ons niet dat er nog geen

hoofdsponsoren zijn binnengehaald.'

In tegenstelling tot de PVV ziet en ervaart het college dat de Floriade ons als stad al veel heeft gebracht 'en zien en verwachten wij dat de Floriade Expo ons als stad nog veel zal brengen'.

De Floriade heeft nog nul sponsors binnengehaald, maar dat leidt nog niet tot zorgen. (Artist impression: aangeleverd)