'Geen vertraging kabelbaan Floriade'

17 september 2020 12:50

ALMERE – De aanleg van de geplande kabelbaan op de Floriade zal hoogstwaarschijnlijk geen vertraging oplopen. Dat zegt de gemeente, nu er aanpassingen moesten worden gemaakt op een eerste aanvraag.

Het aanvullende onderzoek op de eerste aanvraag is op verzoek van de PVV en Partij voor de Dieren gebeurd, die twijfelden aan de adequaatheid van het eerste onderzoek. In een zogeheten Mileu Effecten Rapportages (m.e.r) wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor het milieu van en aan welke voorwaarden de kabelbaan moet voldoen om gebouwd te mogen worden. Omdat de kabelbaan zich op het terrein van de Floriade bevindt, was het niet duidelijk op de kabelbaan op zichzelf stond, of dat de gehele Floriade als norm aangehouden moest worden bij het onderzoek.

De gemeente erkent nu dat er onduidelijkheden waren en heeft daarom meer uitleg gegeven, waarbij zaken als stikstof-gevolgen, veiligheid en geluidsoverlast opnieuw onder de loep zijn genomen. Volgens de gemeente blijkt hieruit dat de aanleg en het gebruik van de kabelbaan aan alle eisen voldoet en de bouw, mits er geen nieuwe kink in de kabel komt, zoals gepland binnenkort kan starten.
Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat ook de verwachting. "Het college heeft op 15 september 2020 een nieuw m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen, dat het vorige besluit vervangt. De procedure kan nu - na het nemen van dit vervangende besluit - worden voortgezet. Wij vertrouwen er op dat de bespreking van de concept verklaring van geen bedenkingen op korte termijn zal plaatsvinden. Consequenties voor het proces, mocht er onverhoopt toch vertraging ontstaan, zijn natuurlijk afhankelijk van de duur van de vertraging. De planning laat hiervoor niet heel veel ruimte."

(Archieffoto: aangeleverd)