Geen gevolgen juridische fout bouw Aeres Hogeschool

22 maart 2019 08:01

Door Marcel Beijer
ALMERE – Een juridische fout met betrekking tot de bouw van de Aeres Hogeschool op het Floriadeterrein blijft waarschijnlijk zonder gevolgen.


Om geen vertraging in het proces op te lopen moest de gemeenteraad akkoord gaan met een andere juridische insteek dan aanvankelijk door de gemeente was gekozen. Dat gebeurde eigenlijk zonder problemen. Formeel kan er nog vertraging optreden als Almeerders bezwaar gaan aantekenen tegen de bouw van de Hogeschool (door zienswijzen in te dienen), maar volgens wethouder Loes Ypma is die dreiging verwaarloosbaar. “Omdat er op het Floriadeterrein nog geen bewoners zijn, zal de rechter de indieners niet als belanghebbenden zien.”
De raadsleden gingen in grote meerderheid akkoord met de juridische aanpassing. Zij vinden het belangrijker dat de 900 studenten van de Hogeschool in september 2021 van het gebouw gebruik kunnen maken, dan nu die aanpassing te verwerpen en zo het bouwproces te vertragen.

X