Gebouw De Beurs wordt gesloopt

27 november 2020 11:55

Door Marcel Beijer

STAD CENTRUM – Gebouw De Beurs aan de Wisselweg, het voormalige pand van Oranjewoud, wordt gesloopt. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Volgens eigenaar Van der Valk Investments is het een 'incourant' pand geworden.

Lange tijd is getracht het gebouw aan de Wisselweg te herontwikkelen, mede ook vanuit historisch oogpunt. Het pand was het eerste dat in het centrum van Almere Stad werd gebouwd. Aanvankelijk werden plannen bedacht om er een bedrijfsverzamelgebouw van te maken. Toen daar weinig animo voor bleek, werd onderzocht of het pand kon worden omgebouwd tot wooneenheden. Dat blijkt technisch niet rendabel te zijn.
Vorige week maakte de gemeente bekend dat de panden aan de Wisselweg moeten wijken voor woningbouw. Naar nu blijkt zal dat dus niet in de huidige pand 'De Beurs' zijn.
"De ontwikkelaar heeft aangegeven dat De Beurs een incourant gebouw is", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat betekent dat het niet is in te passen voor herontwikkeling. Dan rest geen andere optie om het te slopen en op die plek een nieuw pand te realiseren."
Volgens de woordvoerder worden die plannen momenteel uitgewerkt. "Die moeten uiteraard nog wel worden voorgelegd aan de gemeente."