Floriade splijtzwam in gemeenteraad

14 februari 2020 09:05

Wantrouwen oppositie-coalitie alleen maar gegroeid

Door Marcel Beijer

ALMERE – Weet de nieuw gevormde coalitie hoeveel miljoenen er opnieuw naar de Floriade gaan of niet? Eén ding is duidelijk: de oppositie weet het niet. En als de coalitie het wel weet, is er sprake van ongelijke informatieverstrekking. Dat gegeven zorgde donderdagavond voor een discussie in de gemeenteraad waar het wantrouwen vanaf droop.

 

 

En burgemeester Franc Weerwind had, voorafgaand aan de vergadering, nog wel een succesvolle poging gedaan om de toch al gespannen verhoudingen in de raad tot bedaren te brengen. Immers: wethouder Jan Hoek (GroenLinks) weigerde twee weken geleden de oppositie de conceptversie van de belangrijke woonvisie toe te sturen. De raadsleden mochten die nota zelfs niet vertrouwelijk even inzien. Alleen coalitiepartijen hadden de nota en dus een informatievoorsprong. Het leidde tot het onwerkelijke situatie dat de oppositie via een WOB-verzoek (wettelijke mogelijkheid) de conceptvisie wilden opeisen. De burgemeester deed donderdagavond daarom iets heel bijzonders: hij schorste zelf de vergadering (een uncium) om overleg te voeren. Na een half uur kwam hij terug met de mededeling dat het college de woonvisie alsnog ter beschikking zou stellen aan de gehele raad, een bittere nederlaag voor zijn eigen wethouder Jan Hoek. “Ik merk een ongewenste spanning tussen coalitie en oppositie”, zei Weerwind. “Ik hoop dat met deze geste de scherpte eraf is en hoop dat we als één stadsbestuur verder kunnen.”


Opgelucht

De oppositie was zichtbaar opgelucht met deze oplossing. Maar drie uren later, bij het sluiten van de raadvergadering, stonden beide kampen weer lijnrecht tegenover elkaar, met rood aangelopen hoofden van woede. Dat kwam door een zinnetje in het coalitieakkoord waarin staat dat er opnieuw extra geld naar de Floriade moet, onder meer voor de beveiliging. Oppositieleider Toon van Dijk (PVV) daagde de coalitie uit om man en paard te noemen: om hoeveel geld gaat het? De collegepartijen zeiden dat de hoogte van dat bedrag nog onbekend is. Van Dijk geloofde dat niet: “U heeft een coalitieakkoord ondertekend. Je onderhandelt daar toch over? Ik kan me niet voorstellen dat u onderaan het kruisje tekent.” Toen de coalitiepartijen voet bij stuk volhielden dat ze het bedrag niet wisten, vond Van Dijk dat ‘ongeloofwaardig’.
Dat schoot Martine van Bemmel (D66 – “Er zijn veel verschillende bedragen genoemd, het is echt niet bekend om hoeveel geld het gaat”) en Hans van Dijk (ChristenUnie – Impliciet maakt u mij uit voor leugenaar” – in het verkeerde keelgat.


Bandbreedte

Ook bleek fractievoorzitter Ulysse Ellian in een interview met Omroep Flevoland verklaard te hebben dat de wethouder Financiën wel degelijk ‘een bandbreedte‘ van het gewenste Floriade-bedrag heeft aangegeven. Dat was koren op de molen van Toon van Dijk: “U weet dus wél een bedrag. U liegt. Zég dan gewoon hoeveel extra geld er naar de Floriade moet, dan weten we waar we aan toe zijn.”
Hij kreeg daarbij bijval van de Partij voor de Dieren. Leonie Vestering: “Ik krijg een deja vú met de woonvisie: opnieuw wordt de oppositie op informatieachterstand gezet. Dit is niet zoals het in een democratie hoort te werken.”
De storm leek te gaan liggen totdat Bastiaan Malotaux (CDA, coalitie) iets te openhartig was. ‘Het lijkt mij zeer onverstandig om die bandbreedte in de openbaarheid te noemen, maar ik vind het wel verstandig dat de coalitie en oppositie gelijke informatie hebben dus als de oppositie dat wenst kunnen ze de informatie in vertrouwen bij de verantwoordelijk wethouder ophalen.” Daarmee impliciet aangevend dat er wel degelijk bedragen bekend zijn.
Overigens stelde Colette Holter (VVD) juist “dat er niet gesproken was over een bandbreedte”, daarmee de woorden van haar eigen fractievoorzitter Ellian onderuit halend.


Afkeuring

De voltallige oppositie diende een motie van afkeuring tegen de coalitie in, die onmiddellijk werd weggestemd door de gemeenteraad (waar de coalitie uiteraard een meerderheid heeft).
Daarmee was, ondanks de goede bedoelingen van de burgemeester, de scherpte weer helemaal terug tussen oppositie en coalitie en is het wantrouwen alleen maar toegenomen. Martine van Bemmel en Hans van Dijk benadrukten tenslotte nog eens dat ze geen leugenaars zijn.