Flevolandse jeugd rookt en drinkt minder

30 juni 2020 10:00

ALMERE – In vergelijking met voorgaande jaren wordt er minder alcohol gedronken en gerookt door Flevolandse scholieren. Wel zijn er grote verschillen tussen de gemeenten onderling en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door GGD Flevoland in samenwerking met het RIVM. In Flevoland is het percentage scholieren dat ooit alcohol heeft gedronken gedaald: in 2010 gaf 45 procent van de scholieren aan ooit alcohol te hebben gedronken, in 2019 was dit nog 22 procent. Recent alcohol drinken is in dezelfde periode gedaald van 37 naar 18 procent.

Almere

In Flevoland is het alcoholgebruik lager in de stedelijke gemeenten en hoger in de kleinere gemeenten. Dit is te zien aan de cijfers van binge drinken (vijf of meer drankjes bij één gelegenheid in de afgelopen vier weken). In de gemeenten Urk en Noordoostpolder ligt dat percentage rond de 20, versus 11 procent in Lelystad en in Almere zelfs maar 7 procent.

Roken

Ook het percentage jongeren dat rookt is in de periode 2010-2019 afgenomen in Flevoland. In 2010 had 30 procent van de scholieren ooit gerookt , in 2019 was dat nog maar 8 procent. Daarnaast is het recent roken onder Flevolandse leerlingen gedaald, maar deze daling gaat minder snel. Opvallend in deze resultaten zijn de grote verschillen in roken tussen opleidingsniveaus.

Zo heeft in Flevoland 12 procent van de scholieren op het vmbo ooit gerookt, versus 2 procent op het vwo.

Er wordt minder gerookt en minder alcohol gedronken door de jeugd. (Foto: AdobeStock)