Flevoland wacht op beslissing rijk

30 maart 2011 05:00

REGIO - De provincie Flevoland kijkt met spanning uit naar een besluit van het kabinet over de herverdeling van het Provinciefonds.

"De politieke partijen zijn nu aan het onderhandelen over een nieuw college, terwijl ze geen enkele zekerheid hebben over de financiën. Het college is daar zeer teleurgesteld over en vindt ook dat het niet kan.", zegt René van Diessen, gedeputeerde van Financiën. "We hebben een fors tekort over 2010. De gladheidsbestrijding is veel duurder geworden en de opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting valt zwaar tegen doordat auto's milieuzuiniger zijn en een lagere verkoop door de haperende economie. Doordat de financiële positie van de provincie niet florissant is, heeft dit onmiddellijk gevolgen voor de omvang van de Algemene reserve. Die is ver onder het vereiste niveau gekomen. Daarom zijn halve maatregelen onvoldoende. Ambtelijk is een aanzet gegeven voor een grote bezuinigingsoperatie, maar bepalend is daarbij de herverdeling van het Provinciefonds. Partijen onderhandelen in de mist."
De provincie Flevoland had, na verrekening van een aantal tegenvallers een tekort van € 2,7 miljoen, dat ten laste van de Algemene reserve wordt gebracht. René van Diessen voorspelt dat de komende jaren financieel erg moeilijk zullen worden als er geen forse herverdeling van het Provinciefonds plaatsvindt. "Met wat creativiteit komen we nu een heel eind, maar dat is een keer afgelopen. Eigenlijk zouden we een grote heroriëntatie op onze financiën moeten hebben."
Provinciale staten wordt voorgesteld om, als de nieuwe verdeling van het Provinciefonds bekend is, de Algemene reserve aan te vullen tot een aanvaardbaar niveau.