Flevoland als toeristische bestemming beter op de kaart

23 maart 2011 06:00

REGIO - Stichting Nederlandse Ondernemers in Recreatie en Toerisme (NORT) Flevoland kan vanaf juli met een nieuw project starten, NORT 3.0. Provincie Flevoland heeft de financiering van het project vastgelegd. De brancheorganisaties RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, HISWA Vereniging (initiatiefnemers van NORT Flevoland) hebben toegezegd het project mee te financieren. Ook heeft de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland geparticipeerd in het initiatief om tot het nieuwe project te komen en neemt in maart het formele besluit over de financiering. Tot slot hebben de zes gemeenten van Flevoland ook hun financiële bijdrage voor het project toegezegd.


Gedeputeerde Andries Greiner vertelt over de kansen voor deze regio: "Flevoland is een bijzonder gebied dat echt potentie heeft om zich te onderscheiden van andere provincies als het gaat om aantrekken van toeristen. Provincie Flevoland en de zes gemeenten van Flevoland hebben dan ook allemaal in hun beleid geformuleerd dat de sector toerisme en recreatie van grote waarde is. Dit op het gebied van bestedingen en werkgelegenheid maar ook voor de positionering en profilering van het gebied."

Initiatieven

Groei komt echter niet vanzelf. Er moeten tal van initiatieven worden ontwikkeld en afgestemd wil deze profilering van het gebied kans van slagen hebben. NORT Flevoland speelt in deze inspanningen al zes jaar een belangrijke stimulerende rol, bijvoorbeeld bij het opbouwen van het netwerk van ondernemers en het begeleiden van individuele ondernemers. Daarnaast ontwikkelt NORT Flevoland samen met ondernemers producten en zij zorgt voor een professionalisering van de sector door het bieden van masterclasses en workshops. Tot slot stimuleert zij innovatie en ontwikkeling in de sector bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Abellife digitale routes en de Toeristische Info- en Serviceposten. In de nieuwe projectperiode welke duurt van tot eind 2013 legt NORT Flevoland de nadruk op activiteiten gericht op duurzaamheid, productontwikkeling en de begeleiding van ondernemers uit de sector. De drie brancheorganisaties hebben een inhoudelijke betrokkenheid bij de programmering van de activiteiten.