Fiets krijgt ruim baan in Almere;  auto op tweede plan

24 september 2018 09:24

Door Robert Mienstra
ALMERE – De gemeente gaat de komende jaren flink investeren in het bevorderen van het gebruik van de fiets in de stad. Er zal flink geïnvesteerd worden in de opwaardering van het fietspadennet. Zo zal het Spoorbaanpad verbreed worden en andere fietsknelpunten worden aangepakt. Dit bleek op de Politieke Markt van afgelopen donderdag.


Vrijwel alle politiek partijen steunen het plan van het college om het fietsen te bevorderen. “Dit omdat fietsen de meest duurzame en gezonde vervoerwijze is “, zei wethouder Loes Ypma (PvdA) namens het college.
Ook de bewegwijzering wordt verbeterd, net als de omleidingen die nodig zijn bij de werkzaamheden. Bestemmingen die nog ontbreken, zoals Almere Poort en Nobelhorst, worden aan de bewegwijzering toegevoegd. In stallingen op de NS-stations komt ruimte om scooters te kunnen parkeren.
Verder zegde de wethouder toe nog eens goed te gaan kijken naar de mogelijkheden voor het parkeren van fietsen bij Station Almere Centrum. Met name de ChristenUnie benadrukte dat dit een knelpunt is. “Het tillen van elektrische fietsen naar het tweede niveau in de fietsenstallen is een vrijwel onmogelijke opgave”, stelde Roelie Bosch.

Fietstaxistandplaats


Rob Maurits (PvdA) bracht een plan in van de fietsersbond om te kijken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een aantal standplaatsen van fietstaxi’s bij station Almere Centrum. Ook hier gaat de wethouder over nadenken. Tenslotte zijn er plannen voor een goede fietsverbinding vanuit Haven naar de Floriade-Stad. Voor de fiets wil het college 39 procent van het beschikbare budget ter beschikking stellen.

‘t Oor


De overkapping voor busstation ’t Oor moet klaar zijn vóór de Floriade in 2022. Ook zijn er plannen voor de aanleg van de busbaan van station Almere Poort naar de Hollandse Brug.
Verder wil het college geld beschikbaar stellen voor de verbreding van de Hogering en voor het aanpakken van lastige kruisingen. Respect Almere vroeg bij de vergadering aandacht voor de situatie op de Evenaar. Volgens raadslid Rick van Mourik zijn de voorrangsregels daar verwarrend.

Gerelateerd

Kringloop
Woodstock
X