Eerste paal RK kerk in mei de grond in

19 maart 2019 08:45

Door Marcel Beijer
MUZIEKWIJK – De eerste paal van de nieuw te bouwen Rooms-Katholieke Bonifatiuskerk in Almere gaat in mei de grond in. Architect Jurgen Boonstra (RHDHV Architecten) spreekt van een ‘super bijzondere opdracht’. “Nergens in ons land worden meer nieuwe katholieke kerken gebouwd."


Almere werd gebouwd in een tijd waarin het kerkbezoek sterk afnam. Daarom werd gekozen voor oecumenische gebedshuizen waar protestanten en katholieken gezamenlijk gebruik van gingen maken. Geheel tegen de landelijke tendens in neemt het aantal katholieken in Almere de laatste jaren echter toe. Dat heeft vooral te maken met zowel de snelle groei van het aantal inwoners in Almere, als ook door de nieuwkomers uit landen waar het katholieke geloof nog volop beleden wordt. Door die toename heeft de Bonifatiusparochie behoefte aan eigen kerk, waar de eigen traditie op zichtbare wijze aanwezig kan zijn. Na jaren van voorbereiding gaat nu in mei de eerste paal de grond in. “Ik kreeg de opdracht om een échte kerk te bouwen”, zegt architect Jurgen Boonstra. “En dus juist geen multifunctionele ruimte. De katholieken willen er vooral hun eigen sfeer en emotie voelen.”


Klassiek


Boonstra koos daarom voor een klassiek uitgangspunt: een schip met twee zijbeuken en een Absis (ronde boog) aan het uiteinde. “Ik heb gekozen voor daglicht dat van bovenaf de kerk invalt. Dat geeft een verstillend, sacraal effect. Dat licht schijnt ook op het 72 meter lange kunstwerk van Théodore Stravinsky dat de kerk heeft aangekocht (dat werk is overgenomen van een inmiddels verdwenen kerk in Almelo, MB). Dat kunstwerk wordt verwerkt in de muren. Verder wordt gewerkt met veel eerlijk materiaal. De vloer is van beton en er zijn houten panelen.”
Boonstra benoemt ook de parkeerplaats die bij het godshuis is ingetekend. “De kerk wordt vooral in de weekenden gebruikt. 90% van de tijd wordt die parkeerplaats dus niet gebruikt. We hebben er veel bomen en struiken ingetekend en de parkeerplaats van grind voorzien. Zo krijgt het een effect van een kloostertuin. Dat past uiteraard uitstekend bij het ontwerp.”

Bouwcommissie


Gerard van der Lee van de bouwcommissie is blij met de kerk. “Het was enorm moeilijk om onze wensen voor de nieuwe kerk gerealiseerd te krijgen binnen het vastgestelde budget. Het bisdom levert een aanzienlijke bijdrage in de financiering, maar ook de parochiegemeenschap zelf heeft een forse financiële bijdrage geleverd. En ook in de komende jaren zullen nog verschillende inzamelingsacties worden gehouden om de bouw en vooral ook de inrichting te bekostigen.”
Volgens Van der Lee is Boonstra erin geslaagd de essentie van het katholieke geloof in het ontwerp te verwerken. “En ook het imposante kunstwerk van Stravinksy is een verrijking voor de kunstbeleving in Almere, waardoor de nieuwe kerk mogelijk in de kunstroute zal worden opgenomen.”
In mei zal de bouw van start gaan met het slaan van de eerste paal. Een jaar later zal het gebouw worden ingewijd door de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar de Bonifatiusparochie onder valt. “Het katholieke geloof kent veel symbolen, die allemaal inde nieuwe kerk terug te vinden zijn. Voor ons heeft dat zeer emotionele waarde. Een eigen kerk voor de katholieke gemeenschap in Almere. Dat is nogal wat. We verwachten wekelijks 350 bezoekers.”