Eerste gratis parkeerontheffing blauwe zone Filmwijk

18 december 2017 11:20

FILMWIJK - De eerste gratis parkeerontheffing blauwe zone in Filmwijk is woensdag 13 december uitgereikt door wethouder Frits Huis. John de Lang, coördinator van het platform Filmwijk, nam deze eerste ontheffing in ontvangst.


Uit enquêtes en bewonersavonden die de gemeente in mei en juli heeft gehouden bij bewoners van blauwe zones bleek dat er aanzienlijke parkeeroverlast werd ervaren in deze straten. In hoofdlijnen gaven bewoners twee punten aan de gemeente mee. Ten eerste vroegen bewoners om intensiever te handhaven in de blauwe zone. Daarnaast werd er gevraagd om het probleem van het uitwijkgedrag aan te pakken. Bewoners vonden dat de oorzaak van de parkeeroverlast lag in uitwijkgedrag van bezoekers en werknemers van bedrijven in het centrum.
Op basis van eigen onderzoek van de gemeente, de enquête en de bewonersavonden heeft het college in de begroting van 2018 een besluit genomen over de te nemen maatregelen met betrekking tot het gebied van de parkeerproblemen in en net buiten de blauwe zone, het deel waar bezoekers maximaal een uur mogen parkeren. Het voorstel hield in dat de gemeente intensiever gaat handhaven en een passende uitbreiding van de blauwe zone zou instellen. Tegelijkertijd besloot het college dat bewoners van bestaande en eventuele nieuwe blauwe zones gratis een ontheffing kunnen krijgen.
Met de uitreiking van de eerste gratis ontheffing is dit beleid nu in uitvoering gegaan.

Gerelateerd