Dutch Digital Art Museum Almere stuurt noodkreet naar gemeenteraad

18 november 2020 14:20

ALMERE – "De gemeente Almere maakt het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) van inspirator tot concurrent voor haar eigen museumplannen." Dat stelt het bestuur van het DDAMA in een brief aan de gemeenteraad. De contacten met de gemeente en cultuurfonds Almere zijn voor het DDAMA de afgelopen jaren dermate teleurstellend geweest, dat zij geen andere weg ziet dan een noodkreet richting de raadsleden.

DDAMA is opgericht in 2016 en sinds kort gevestigd in een nieuwe ruimte in de voormalige kantine van USG People in de huidige Euro toren, met de nieuwe expositie: 'Open Source Mentality'. "Ruim 4 jaar voorziet DDAMA in Almere als enige in een museum, zij het bescheiden, maar met een uniek concept. Wij zijn er trots op dat dit geheel op eigen kracht is bereikt", aldus het bestuur van het DDAMA in de brief. Nadat het Cultuurfonds dit jaar wederom een subsidieaanvraag weigerde, besliste ook de gemeente negatief op de subsidieaanvraag. "Na jarenlange contacten over subsidieverzoeken aan de gemeente en het Cultuurfonds Almere, zijn we beland in een bizarre, onontkoombare slangenkuil. Hoe kon het gebeuren dat een uniek initiatief voor verbetering van het culturele klimaat in Almere en het op de kaart zetten van Almere als smart culture city, uitmondde in een nachtmerrie?"

Heilloze weg

Cultuurwethouder Hilde van Garderen en haar voorganger waren volgens het DDAMA aanvankelijk heel enthousiast over de ambities van het Almeerse museum voor digitale kunst. "Op ingediende subsidieverzoeken kwamen echter steeds weer nieuwe eisen op tafel, waarna het uiteindelijk wel duidelijk werd dat we op een heilloze weg waren beland. Bij elk contact met de gemeente werd gezegd dat er geen geld was en ook niet zou komen. Maar in 2018 presenteerde de gemeente een museumplan, met daarin veel aandacht voor multimedia. Een plan, wat bedrieglijk veel elementen bleek te bevatten uit het concept DDAMA. In deze plannen werd het digital art museum DDAMA, een burgerinitiatief van een deskundige kunsthistorica uit Almere met een team van vrijwilligers,

op geen enkele manier betrokken."

Muurvast

Het DDAMA vraagt zich af wat de motieven zijn. "Alle subsidiërende instanties voor kunst en cultuur verwijzen in Flevoland naar elkaar. Daardoor zit voor DDAMA alles muurvast. Als dit de procedure is bij goede culturele initiatieven, dan ligt daar wel het antwoord op de vraag, hoe het komt, dat Almere en Flevoland al jaren uitermate laag scoren in de regionale cultuurindex."

Het DDAMA roept daarom de hulp in van de gemeenteraad. "Wij vragen aan de gemeente 80.000 euro subsidie per jaar voor 4 jaar. Zo voordelig was een museum nog nooit. Wanneer de gemeente Almere om financiële redenen als gevolg van corona en de Floriade hun eigen museumplannen 'on hold' zou moeten zetten, dan heeft Almere een sympathiek en inspirerend kunstmuseum, een culturele hotspot, om trots op te zijn. Voor studenten, jeugd, gezinnen, ICT-ers, kunstenaars en ambtenaren en raadsleden."

Een deel van het DDAMA-team in de nieuwe expositieruimte. (Foto: Almere DEZE WEEK)