Duizend extra woningen Floriadewijk lijkt formaliteit

23 november 2018 10:20

Door Marcel Beijer
ALMERE – De gemeenteraad moet er formeel nog over beslissen, maar het lijkt nu al een uitgemaakte zaak dat de toekomstige Floriadewijk duizend woningen meer krijgt dan de eerder vastgestelde 660. De extra woningen zijn nodig om de grondexploitatie sluitend te krijgen.


De huidige grondexploitatie voor de Floriade valt momenteel zo’n 6,5 miljoen euro lager uit dan verwacht. Dat is gebaseerd op 660 woningen, waarvan 20 procent sociale huur. De gemeenteraad besprak afgelopen donderdag, tijdens de Politieke Markt, een motie van de PvdA waarin het college gevraagd wordt om scenario’s uit te werken waarbij het totaal aantal woningen wordt vergroot. Ook een motie van Leefbaar Almere riep op om de ambitie van 660 woningen los te laten.
Tijdens de bespreking bleek dat de fracties al voorsorteren op deze ontwikkeling en dat zeker de PvdA-motie zal worden aangenomen.
Vooral Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) ziet die ontwikkeling met lede ogen aan. “Het lijkt erop dat het al een voldongen feit is en dat is niet zuiver naar de bewoners, want we spreken hier van een fundamentele wijziging van de kaders die we eerder als raad hebben vastgesteld. Wij staan niet te juichen bij extra woningen, want hoe gaan we dat doen? Dat wordt kennelijk hoogbouw. Maar áls we het doen, dan duurzaam en met behoud van zoveel mogelijk groen. Niet ten koste van de natuur op het eilandje Utopia en het oerbos.”
De meeste andere fracties zien extra woningbouw juist wel zitten omdat niet de gemeenschap, maar projectontwikkelaar Amvest de kosten draagt. Voor Ruud de Jonge (PvdA) was het zonneklaar. “Of we doen niets en moeten dealen met een negatieve grondexploitatie, of we ondernemen nu actie door meer huizen te bouwen.”
Wethouder Loes Ypma kon nog niet aangeven op welke manier de extra woningen worden ingepland. Ze gaat nu verschillende scenario’s uitwerken. In het eerste kwartaal van 2019 worden die voorgelegd, inclusief sfeerbeelden. Dat was een wens van Leefbaar Almere.

Gerelateerd

X