Derde termijn voor Commissaris van de Koning

03 september 2020 08:50

ALMERE – Provinciale Staten van Flevoland hebben commissaris van de Koning Leen Verbeek voorgedragen voor herbenoeming. De tweede ambtstermijn van de commissaris loopt af op 1 november van dit jaar.

Een vertrouwenscommissie adviseerde om Verbeek voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 2 september 2020 stemde de Staten in met de positieve aanbeveling tot herbenoeming. In 2008 begon Leen Verbeek als derde commissaris van de Koning in Flevoland.

De nieuwe ambtstermijn van de commissaris loopt in principe tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek (Foto: aangeleverd)