Demonstratie Rechts in Verzet mag doorgaan

14 mei 2020 13:15

STAATSLIEDENBUURT - De gemeente geeft de actiegroep Rechts in Vezet toestemming om morgen te demonstreren bij de Abu Bakr moskee in Staatsliedenwijk. De actiegroep demonstreert tegen het feit dat de imam de gebedsoproep (Azan) met versterking van geluid zal uitspreken.

Maximaal dertig aanhangers van Rechts in Verzet mogen tussen 12.45 uur en 14.15 uur bij de moskee aan de Clemenceaustraat aanwezig zijn. De gemeente heeft hen daartoe toestemming gegeven op grond van de Wet Openbare Manifestaties, ook nu in deze periode de Noodverordening COVID-19 van kracht is.

De kennisgeving van de betoging is getoetst aan de geldende wet en regelgeving. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland heeft burgemeester Franc Weerwind een aantal voorschriften en beperkingen aan de betoging verbonden. Zo moeten de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en mogen er niet meer dan dertig personen deelnemen aan de betoging en moet de onderlinge afstand van 1,5 meter worden nageleefd.

Foto: Website Rechts in Verzet