De Schoor luidt noodklok over megabezuiniging

14 oktober 2019 08:38

ALMERE - Het college van B&W heeft aangekondigd fors te gaan bezuinigen op het welzijnsbudget in Almere. Een onevenredig groot deel van de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren, wordt afgewenteld op het welzijnswerk dat wordt gedaan in wijken en buurten, meent welzijnsstichting De Schoor.

Het college van B&W heeft ruim 8 miljoen aan bezuinigingen aangekondigd. Bijna 20 procent van dat bedrag, namelijk 1,5 miljoen, moet gevonden worden in het werk voor welzijn van Almeerders zoals dat in verschillende buurten wordt uitgevoerd. De Schoor, de Almeerse welzijnsorganisatie, die samen met vele Almeerders en collega-organisaties actief is in buurten en wijken heeft in een brief aan alle fracties opgeroepen dit bedrag omlaag te brengen.


Onbegrijpelijk

Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder, noemt het onbegrijpelijk en vooral onverstandig dat er voor zo'n groot bedrag gesneden gaat worden: "Dit is niet uit te leggen aan onze 1.000 vrijwilligers en de tienduizenden Almeerders die nu gebruik maken van het welzijnswerk. De economie is nog nooit zo goed gegaan, we weten allemaal dat de stad juist groeit, dat mensen langer thuis blijven wonen en dat we juist samen in de wijken kunnen zorgen dat grotere problemen worden voorkomen. En daarmee duurdere zorg uitstellen. Dat is ook de mening van het college en de gemeenteraad, maar een dergelijk hoog bedrag snijden doet al deze mooie woorden teniet."


Meedenken
De Schoor begrijpt dat er bezuinigd moet worden en wil ook zeker samen met de gemeente meedenken over hoe dat ook in de wijken het beste gedaan kan worden. Maar er is geen begrip voor de hoogte van het bedrag. "De totale gemeentebegroting is ruim 900 miljoen en het college geeft aan dat dus nog geen 1 procent bezuinigd moet worden. Waarom dan zoveel bezuinigen op welzijn en verbinding in de buurten?" aldus Boekhoff. Deze periode spreekt hij met verschillende fracties in de gemeenteraad in de verwachting dat zij deze mega-bezuiniging bij gaan stellen.