De Roef afgewezen als gemeentelijk monument

30 maart 2020 13:58

HAVEN CENTRUM – De Roef, het eerste permanente gebouw van Almere, wordt geen gemeentelijk monument. Deze status zou volgens het college van burgemeester en wethouders de ontwikkelingsmogelijkheden in de weg staan. Het besluit gaat in tegen het advies van de Commissie Welstand & Erfgoed over de monumentwaardigheid van het pand.

 

De Roef was destijds een café-restaurant dat werd gerund door het echtpaar Dudok Smit. Het was een restaurant, kroeg, theater, buurthuis en kerk ineen. Het gebouw op de hoek van de Kerkgracht en de Marktstraat heeft talloze functies gehad, maar staat inmiddels al een aantal jaren leeg en ziet er verwaarloosd uit. De huidige eigenaar heeft aangegeven het pand niet meer te verhuren of verder te ontwikkelen. “Een vastgoedontwikkelaar heeft de intentie het gebouw te kopen en te ontwikkelen, wat de stedelijke vernieuwing van het centrum van Almere Haven ten goede zou komen”, aldus het college in een toelichting op het besluit. “De status van gemeentelijk monument biedt in de ogen van deze vastgoedontwikkelaar en andere vastgoedeigenaren die betrokken zijn bij de stedelijke vernieuwingsopgaven (verenigd in het Overleg Vastgoedeigenaren Centrum Almere Haven) te weinig ontwikkelingsmogelijkheden.”

 

De gemeente Almere wil deze partijen zekerheid bieden en geen gemeentelijke monumentenstatus toekennen aan De Roef. Het aanwijzen van gemeentelijk monumenten is een bevoegdheid van het college, die de verschillende belangen heeft afgewogen. "In deze belangenafweging is er besloten af te wijken van het niet-bindend advies dat de gemeente op 4 december 2019 van de Commissie Welstand & Erfgoed betreffende de monumentwaardigheid van De Roef heeft ontvangen. 

X