D66 stelt vragen over meten luchtkwaliteit

19 mei 2020 12:20

ALMERE - D66 wil dat de gemeente stappen gaat zetten om de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in Almere daadwerkelijk te meten en niet langer te berekenen, zoals nu gebeurt.

Een jaar geleden heeft de raad een voorstel van D66 aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in de stad te meten. Het is de bedoeling om de stikstof- en fijnstofuitstoot te daadwerkelijk te meten en niet te berekenen zoals nu gebeurt. Hetzelfde geldt voor geluidsbelasting. Door dit te daadwerkelijk te meten ontstaat een reëel beeld waarmee betere besluiten genomen om de gezondheid van de Almeerders te bevorderen, stelt D66.¿¿Een meerderheid van de gemeenteraad is dat met D66 eens, maar de partij stelt dat het college treuzelt omdat meten geld kost.

Bedenk alternatieven

D66 neemt hier geen genoegen mee en heeft inmiddels vragen gesteld. "We willen weten of het college van plan is om bij het RIVM een meetstation aan te vragen, mogelijk kan dat zelfs zelfs subsidie" , aldus Ton Lesscher van D66. "Door de economische gevolgen van Corona is de lucht schoner dan normaal, je kunt nu heel goed een 0-punt creëren."

Verder vindt D66 dat het college wel wat creatiever mag zijn. "De huidige ongunstige financiële situatie moet er niet toe leiden dat er niets meer gebeurt op dit gebied, integendeel er zijn best alternatieven te bedenken. Zo zou je een plan kunnen maken waarbij partners en bewoners worden gestimuleerd om mee te doen en zo een stadsbreed meet-netwerk op te zetten."

X