Corrosia doet het goed, 'maar er zit geen gram vet op de botten'

29 juli 2020 16:00

HAVEN – Corrosia Theater, Expo en Film kijkt terug op een goed jaar, maar de basisfinanciering is nog altijd te krap om een optimaal aanbod te kunnen realiseren. "Er zit geen gram vet op de botten", zo staat te lezen in het jaarverslag over 2019.

Corrosia heeft als missie kunst in het leven van zoveel mogelijk Almeerders te brengen. "Alleen fantastische kunst in huis halen is hiervoor niet genoeg. Om een culturele community te creëren, moet eerst een actieve relatie met de omgeving worden aangeknoopt." Om dit te bereiken programmeert Corrosia ook evenementen buiten haar eigen pand. Een voorbeeld daarvan is het wijkfestival Enter, dat wordt georganiseerd voor en door inwoners uit Haven. Het festival zou afgelopen juni plaatsvinden, maar moest vanwege de coronacrisis worden uitgesteld. Een nieuwe datum volgt.

Bezoekers

Corrosia Theater, Expo en Film trok in 2019 in toaal 40.696 bezoekers. Ondanks het beperkte budget steeg de zaalbezetting voor theater, muziek en dans van 50,05% in 2018 naar 57,29% in 2019. In totaal waren er wel minder theaterbezoekers (6.156), als gevolg van een kleiner seizoensprogramma, minder coproducties en minder locatie-activiteiten. Ook vielen door het ontbreken van budget de schoolvoorstellingen in samenwerking met Collage weg. Het totale filmaanbod liet wel een flinke toename zien van 48% (in totaal 3.725 bezoekers) en de exposities trokken 8,3% meer bezoekers (in totaal 9.426 bezoekers).

Zorgen

Corrosia Theater, Expo & Film kijkt terug op een mooi jaar met meer bezoekers, maar functioneert nog altijd op een minimum aan financiële middelen. Een van de grootste zorgen is het ontbreken van een post onvoorzien op de begroting. "Dit vormt een direct risico voor de continuïteit van de activiteiten. Een tekort van nog geen 5 procent, zoals eind 2019 dreigde, kan al problematisch zijn", zo meldt het jaarverslag. "Gelukkig kon dit gevaar met aanvullende financiering worden afgewend."

Basisbudget

De gemeentelijke basisfinanciering is volgens Corrosia te klein in verhouding tot de activiteiten die op jaarbasis in Almere, en specifiek in Haven, worden ontplooid. "Tot onze vreugde voelen we de laatste tijd wel vaker dat de verbindende betekenis van Corrosia voor Haven wordt onderkend, wat zich deels vertaalt naar aanvullend budget vanuit het gebiedskantoor." Dat brengt wat verlichting, maar het is niet genoeg. Structurele verhoging van het basisbudget is volgens Corrosia nodig om het aantal medewerkers, programmabudget en de beloning van de kunstenaars op peil te brengen.

Programma

Sinds anderhalve maand is Corrosia weer geopend. Het gebouw en de theaterzaal zijn corona proof ingericht met een beperkte capaciteit in de zaal en een looproute door de expositie. Voor de tweede keer doet Corrosia mee met Zomer in Haven van 10 tot en met16 augustus, dit jaar met 'beestachtige' familiefilms. In het najaar staan er weer theatervoorstellingen en de jaarlijks terugkerende expositie TEAM FRANC op de planning.

De expositie Gothics in Nigeria was een hoogtepunt in 2019. Corrosia trok er landelijke media-aandacht mee. (Foto: Almere DEZE WEEK)