College wil gemeenteraad monddood maken

23 augustus 2019 12:40

Inwoners komen ook meer buitenspel te staan

Door Robert Mienstra

ALMERE – Als het college van Burgemeester en Wethouders haar zin krijgt, hebben de gemeenteraad en de inwoners binnenkort minder te zeggen over bouwplannen die afwijken van bestemmingsplannen in Almere. De gemeenteraad zou akkoord moeten gaan met een voorstel waarin een aantal van zijn bevoegdheden aan het college moeten worden overgeheveld. Ook de inwoners krijgen minder ruimte om bezwaar te maken tegen deze bouwplannen.

 


Nu is het nog zo dat de gemeenteraad vergunningen moet goedkeuren voor projecten die niet binnen het bestemmingsplan passen. Dit wordt een ‘verklaring van geen bedenkingen’ genoemd. In die periode kunnen inwoners ook nog inspreken in de raad of zienswijzen indienen over de wijzigingen. Als het aan het college ligt, gaan burgemeester en wethouders daar veel meer bevoegdheden in krijgen. In feite trekt het college hiermee een deel van de macht van de raad naar zich toe.

Veelomvattend


Het voorstel van het college is veelomvattend. Het voorstel gaat over woningen, woongebouwen, schoolgebouwen, gezondheidszorg, sportaccommodaties, winkels, kantoren, bedrijventerreinen, groenvoorziening en natuurprojecten. Als voorbeeld wordt genoemd een flatgebouw voor circa 120 woningen met winkels en kantoorruimten of bedrijven. Het college kan daarvoor overal in Almere een bouwvergunning verlenen, zonder dat de raad er nog wat over te zeggen heeft. Omdat er geen begrenzingen in het voorstel zijn opgenomen, kan het ook om veel grotere ontwikkelingen gaan.

Argumenten


Een van de argumentaties van het college om de bevoegdheden van de raad bij het college onder te brengen is dat de werkdruk van de gemeenteraad omlaag gaat en dat de snelheid van besluiten wordt verhoogd. Verder stelt het college dat het voor initiatiefnemers en inwoners duidelijker wordt wanneer wel en niet bij de gemeenteraad bezwaar kan worden gemaakt.

Politieke Markt


Aanstaande donderdag vergadert de raad hier over op de eerste Politieke Markt van het nieuwe seizoen om 19.30 in zaal Haven in het stadhuis. Professor Jan Struiksma, hoogleraar Algemeen bestuursrecht van de Vrije Universiteit zal een presentatie geven over de rol en bevoegdheden van de gemeenteraad in het omgevingsrecht. De raad neemt dan nog geen besluit over de wens van het college.

Gerelateerd

EHBT
HV Almere
X