College wil Europakwartier West welstandvrij maken

06 april 2011 08:00

ALMERE POORT - Het college van burgemeester en wethouders wil Europakwartier West in Almere Poort welstandsvrij maken. Na een inspraakprocedure zal dit plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Europakwartier West is het gebied in Almere Poort dat volgens het principe van organische stedenbouw wordt ontwikkeld. De gemeente kiest ervoor om het gebied 'van onderop' te laten ontstaan. Geen grootschalige ontwikkeling waarbij de bewoners er pas aan te pas komen als het huis al af is, maar een mix van kleinschalige initiatieven die samen een nieuwe wijk maken. In De Bouwfabriek, die zich in de wijk bevindt, brengen initiatiefnemers hun ideeën voor de ontwikkeling van de wijk naar voren.


Geen welstandstoets

Voor de bouwkavels in Europakwartier West die binnenkort in de verkoop gaan geldt, als het aan het college ligt, geen welstandstoets. De wijk moet zich stap voor stap kunnen ontwikkelen naar wens van de toekomstige eigenaren en bouwers. Daarbij zorgen de verkaveling, de kavelpaspoorten en de inrichting van de openbare ruimte voor voldoende samenhang in het gebied. Overigens kan de gemeente in welstandsvrije gebieden bouwwerken die in ernstige mate ontsierend zijn voor de omgeving laten aanpassen via de excessenregeling.
Procedure

Om Europakwartier West welstandsvrij te kunnen maken, is een herziening van de Welstandnota nodig. Van 1 april tot 14 mei ligt deze herziening ter inzage op het stadhuis van Almere. Belanghebbenden kunnen op grond van de inspraakverordening in deze periode hun zienswijze schriftelijk indienen. Na de inspraakprocedure worden de zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd waarna de gemeenteraad een besluit neemt.