College legt Cultuurplan 2019-2024 voor aan raad

14 maart 2019 08:48

ALMERE – Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Zo luidt de titel van het Cultuurplan Almere 2019-2024 dat het college van burgemeester en wethouders voorlegt aan de gemeenteraad. “De afgelopen 40 jaar hebben we veel geïnvesteerd in stenen, huizen en wegen in Almere. Nu is het tijd om de plus te maken door het culturele aanbod te versterken”, aldus cultuurwethouder Hilde van Garderen.


“Voor het eerst is er een generatie Almeerders die in de stad is geboren en haar identiteit aan de stad ontleent. Dit is hét moment om structureel te investeren in cultuur en kwaliteit toe te voegen aan de stad.”
Tijdens Cultuurtafels, Stadsgesprekken en het Cultuurdebat heeft de gemeente de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners. Op basis hiervan is het nieuwe Cultuurplan opgesteld, waarin de visie, ambities en doelstellingen voor het nieuwe cultuurbeleid voor de komende zes jaar worden beschreven. Om deze te kunnen realiseren wordt structureel extra geïnvesteerd in cultuur: voor 2019 een extra investering van 800.000 euro, voor 2020 een extra investering van 1.000.000 euro en voor 2021 en 2022 een extra investering van 1.250.000 euro.

Drie ambities

“Ik ben trots op dit Cultuurplan. Op de totstandkoming en vooral op het resultaat”, zegt Van Garderen. Het plan beschrijft drie ambities, met elk drie doelstellingen. Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector en op talentontwikkeling.
Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. "Samenwerking met regio en het rijk is daarbij van groot belang”, aldus Van Garderen. “Cultuur wordt een belangrijke drager van de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam. Dat betekent onder andere een betere zichtbaarheid én bereikbaarheid van de culturele voorzieningen. De ruimte die Almere te bieden heeft kan optimaal worden ingezet voor een broedplaatsenbeleid. We zetten in op Landart, cultuureducatie in het vmbo, architectuur en een nieuwe museale voorziening.” Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor een museum voor grootschalige en multimediale kunst in Almere.


Als de gemeenteraad instemt met het Cultuurplan, zal het worden uitgevoerd. Na instemming is het Cultuurplan ook te vinden op www.almere.nl/cultuur.

X