College: 'bouw 24.500 woningen behoorlijk ambitieus'

26 juni 2020 09:15

Door Marcel Beijer

ALMERE - De komende tien jaar gaat Almere 24.500 woningen bouwen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen tien jaar, zo stelde wethouder Julius Lindenbergh donderdagavond tijdens de Politieke Markt vast. Als het stadsdeel Pampus wordt ontwikkeld kan de productie oplopen naar 60.000 woningen, maar dat gebeurt pas als het kabinet definitief zijn zegen heeft gegeven over de aanleg van de IJmeerverbinding.

Alhoewel een aantal raadsleden van mening was dat 24.500 woningen niet voldoende is om de woningnood in Almere tegen te gaan, sprak Lindenberg juist van een 'bijzonder ambitieuze opgave'. "Om de woningbehoefte tot 2030 te vervullen zouden we 18.000 woningen moeten bouwen. Wij bouwen er dus ruim 6.000 meer."

Lindenbergh erkende dat daarmee niet gegarandeerd is dat de wachtlijsten met woningzoekenden zal inkrimpen. "Dat is van meer factoren afhankelijk, maar we leveren met deze ambitie een substantiële bijdrage aan het verzachten van de woningnood."

Lindenbergh vond daarbij vooral Johan de Leeuw van AP/OPA tegenover zich, die wilde dat Almere aan pure volkhuisvesting moet gaan doen: heel snel zoveel mogelijk woningen uit de grond stampen. Lindenbergh vond dat geen goed idee: "We moeten ook zorgen de kwaliteit van de stad behouden blijft."

Pampus

Lindenbergh liet ook weten dat de productie van 60.000 woningen, zoals een aantal jaar geleden met het Rijk aanvankelijk was afgesproken, alleen mogelijk is als het stadsdeel Pampus ontwikkeld wordt. Maar de gemeente wil daar pas aan denken als het kabinet een keiharde garantie geeft dat de IJmeerverbinding naar Amsterdam IJburg wordt gerealiseerd. "Daar maken we ons in Den Haag sterk voor met een gezond Almeers zelfvertrouwen."

Inbreiden

Nieuwbouw is één optie, het verdichten ('inbreiden') van bestaande wijken is ook een mogelijkheid om extra te bouwen. Noodzakelijk, omdat de woningbehoefte in sommige wijken verschuift. Zo willen veel ouderen graag kleiner wonen, maar het liefst in de eigen wijk. Geen partij wil eigenlijk dat die inbreiding ten koste gaat van het groen. "We willen geen appartementencomplexen in mooie parkjes", zei Lindenbergh die de bouw van een complex aan de Schelvisstraat een goed voorbeeld noemde van inbreiding. "Maar dan moet wel de communicatie met de bewoners beter natuurlijk."

Vanuit de raad kwamen ook ideeën om kleinere en tijdelijke huizen te bouwen (vooral voor jongeren). Bij veel partijen was een voorkeur voor huur- en koopwoningen in het middensegment. Dat zou het meeste effect hebben op een gezonde doorstroming van woningen. Respect!Almere kwam met een idee voor een trailerpark waar bijvoorbeeld gescheiden vaders tijdelijk onderdak kunnen vinden.

Huurkoop

Zorgen waren er voor de woningbehoefte van mensen met een zorgvraag. Daar is grote behoefte aan. Lindenbergh zei dat ook daar rekening mee wordt gehouden. Ook waren er zorgen over jongeren voor wie het op dit moment vrijwel onmogelijk is om een huis te kopen. De koopprijzen zijn torenhoog, dus het kopen van een huis is voor veel jongeren een utopie. Lindenbergh vertelde dat hij momenteel in gesprek is met woningcoöperaties om voldoende huurkoopwoningen te bouwen. Jongeren kunnen dan een woning huren met de mogelijkheid om die later zelf te kopen..

De heimachines moeten weer gaan stampen de komende tien jaar. (Foto: AdobeStock)